САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Жаз келгенде

Жаз келгенде

Жаз келгенде Кара Көлгө күндөр жылып Толкун болуп көл үстүндө муздар сынып Каардуу кышты узатып күтүп жазды Шоокум салып шоктонот көлүм ыйык Өркөчтөнүп толкүндар музду жарып Жээкке сүрөт токтобой албууттанып…

Мажит Жакыпов: "Мургабым"

Мажит Жакыпов: "Мургабым"

Мургабым Чаңкасаң мүрөк сууларың, Чабылдым сендеп дууладым. Жашыл талды мындай кой, Жактырам өскөн куу талың. Сансыз санаа менде азыр, Сагындым сени Мургабым. Өрөпкүп жаның демиккен, Өзүңдөн өстүм алып дем. Гүлдөрдүн…

Элдик таланттар: Худайбердиев Сражидин “Түнкү серенада”

Элдик таланттар: Худайбердиев Сражидин “Түнкү серенада”

Худайбердиев Сражидин Молдокутович 1963 жылы Сары-Кол өрөөнүнун Тоолуу Бадахшан Автономиялуу Областынын Мургаб районунда төрөлгөн. Көптөгөн жылдар чек ара кызматында офицер болуп кызмат кылган. Музыкага өтө шыгы бар таланттуу жердешибиз. Учурда…

Ө.Бердибаев: КЫПЧАКТАР

Ө.Бердибаев: КЫПЧАКТАР

Кыпчактар Талаада түрлөп гүл өскөн, Тамырлап чыккан күнөстөн. Тайманбай баатыр эр кыпчак , Тагдыры үчүн күрөшкөн. Көрүнүп бийик чатыры , Теминип күлүк атыны. Жалындуу оту өчпөгөн , Жеңилбес кыпчак баатыры…

Ө.Бердибаев: "Сары-Колдун чыгаан инсандары"

Ө.Бердибаев: "Сары-Колдун чыгаан инсандары"

Сары-Колдун чыгаан инсандары Кулжалуу төрдө таш түнөк, Көргөнүм айтам жакшы деп. Бийикте калган таш түнөк, Билгеним айтам жакшы деп. Белестүү жерде таш түнөк , Баарысын айтам жакшы деп . Кыраңдан…

Өскөнбай Бердибаев "Кыялдарым" (ыр саптар)

Өскөнбай Бердибаев "Кыялдарым" (ыр саптар)

Кыялдарым Жалганы көп жашоодо жанчыламын, Караан туткан үмүтүм шам чырагым. Үзүлгөндү жеткирип улай албай, Көлөмү көл аккан тер тамчыларым. Тирүүлүктүн түйшүгү эргүү бербейт, Кыялдарым куюндап шамал желдейт. Илең салаң илээшпей…

Страница 2 из 37