Книги о Памире

ЛИРИЧЕСКИЙ МИР СТИХОВ М.ТОЙЧИЕВА КАК ПОЭТА БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ЛИРИЧЕСКИЙ МИР СТИХОВ М.ТОЙЧИЕВА КАК ПОЭТА БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

В идейно-тематическом содержании творческогомира поэта важное место занимает проблема изображения пространства родной земли, того уголка на земномшаре, где родился и вырос автор лирического произведения...

ПАМИРДЕН УЗАГАН КӨЧ

ПАМИРДЕН УЗАГАН КӨЧ

Өскөнбай Бердибаев: "Памирден узаган көч" Тоо элинин жаңы үмүтү, кубанычы, баштан өткөргөн кыйынчылыктары, тагдыры, келечеги, сагынычы, максаты, болуп өткөн доордун тарых барактарына чындык сыясына чыланып жазылып калды.

ТҮБӨЛҮК ӨЧПӨС ИЗДЕР

ТҮБӨЛҮК ӨЧПӨС ИЗДЕР

Акын Ө.Бердибаевтин бул китеби Социалисттик Эмгектин Баатыры жана Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери Апыш Койчумановдун 100 жылдык мааракесине арналып жазылды. Китеп окурмандардын кеңири чөйрөсүнө араналат.

АК-БАЙТАЛ АШУУСУ

АК-БАЙТАЛ АШУУСУ

Акын Ө.Бердибаевтин бул китебинде тээ алыскы Памир тоо коюнундагы эң бийик (деңиз деңгээлинен 4655м) "Ак-Байтал" ашуусу жөнүндө жазылган көркөм чыгармалары жарык көрдү. Китеп окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат.

Туулган жерим - САРЫКОЛ

Туулган жерим - САРЫКОЛ

«Туулган жерим - САРЫКОЛ» китеби Жумабаев Миталип Касымовичтин көзү тирүүсүндө өз колу менен жазып жана жарыкка чыкпай калган чыгармалары жана өз колу менен тарткан сүрөттөрдөн турат. Автор Миталипов Байыш Эл формат: Давронов Дима

ТАРЫХТА КАЛГАН ИЗДЕР

ТАРЫХТА КАЛГАН ИЗДЕР

Миңбаев Тагайбек агабыздын “Тарыхта калган издер” китеби жарык көрдү. Бул китепте Мургаб районуна белгилү инсандардын өмүр баяны, элге кылган кызматтары автор аркылуу кеңири баяндалды. Эл формат: Абдижамил Примбердиев

Страница 1 из 6