Книги о Памире

Русские пограничники на «Крыше мира»: конец XIX - начало XX в

Русские пограничники на «Крыше мира»: конец XIX - начало XX в

Авт: О.В.Некрасов. Автор акцентирует внимание на исследовании деятельности Памирского отряда, который нес не только пограничные обязанности, но и являлся правительственным учреждением, управляя коренным населением «Крыши мира» с функциями уездного начальства, чему представлены подробные и убедительные доказательства.

Ыраң-Көл

Ыраң-Көл

Автор Гожомберди Ниязбеков. Бул китеп ТР Тоолуу Бадахшан автономиялуу облусуна караштуу Мургаб районунун алты жамаатынын ичинен бир гана Ыраң көл жамаатынын кыскача тарыхын камтып жана бул жыйнакка аталган өрөөндү өнүктүрүүгө өз салымдарын кошкон өл башчыларынын, өрөөндүн чыгаандарынын...

Оогандык кыргыздар

Оогандык кыргыздар

Автор Алмаз Нурдинов. Колуңуздардагы китеп 2 бөлүмдөн турат. 1-бөлүмүндө Оогандык кыргыздар жөнүндө, ал эми 2-бөлүмүндө ошол Оогандык кыргыздардын Пакистан аркылуу Түркияга барып жашап жатышкандыгы, алардын ой-тилектери тууралуу баяндайт...

Рахманкул Хан – акыркы Хан

Рахманкул Хан – акыркы Хан

Белгилүү патриот журналист Алмаз Нурдиновдун «Рахманкул Хан – акыркы Хан» деген китеби документалдуу-тарыхый чыгарма болуп эсептелет. Анда памирлик кыргыздардын...

В Памир, Сарыкол, Вахан и Шугнан 1883

В Памир, Сарыкол, Вахан и Шугнан 1883

Очерк экспедиции капитана Путята. Экспедиция предполагалось продолжительностью в странах, где в больших расстояниях не встречается вовсе человеческое жилья...

Арманга айланган өмүрлөр... (роман)

Арманга айланган өмүрлөр... (роман)

Чынар Калыбекова акын - драматург. Ар бир элдин тарыхы, ар бир эрдин өз доору болгон. Рахманкул хан Жапаркул уулунун 100 – жылдыгына арналат.

Страница 1 из 4