Книги о Памире

ОЙНОЙЛУ, ОРДО ОЮНУН

ОЙНОЙЛУ, ОРДО ОЮНУН

Сары-Колдук кыргыздарында илгертеден бери ордо ашык оюну ойнолуп келатат. Ошондуктан, урматтуу балдар, биз силер менен ордо оюнубуздун жалпы эрежелери менен таанышып, жакшы үйрөнүүгө аракеттенип көрөлү. Сары-Кол элинин ордо оюну боюнча балдар үчүн колдонмо (китеп)Автор жана көркөм редактор: Ниязбеков Гожомберди, Эл. формат: Абдижамил Примбердиев

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Бул чакан поэтикалык жыйнакка ошол 60-70-жылдардан адабиятка кызыгып, өз чыгармачылыктарын өркүндөтүп, чыгармалары Кырзызстандын адабий басылмаларына («Ала-Too» журналы) мезгилдүү басма сөздөрүнө («Ленинчил жаш», «Кыргызстан маданияты») жарыяланып, белгилүү болуп калган жердештерибиздин чыгармалары киргизилген. Түзүүчүлөр: Миталип Жумабаев, Султан Парманов Эл. формат: Абдижамил Примбердиев

Жайыт ашканасы жана кол өнөрчүлүгү

Жайыт ашканасы жана кол өнөрчүлүгү

Авт: Сүйүнтбек Таджидинов, Султан Парманов. Сары-Колдогу жашашкан этникалык кыргыздардын малдан алынган азыктардан, башкача айтканда эттен, сүттөн жасашкан салттуу тамактары, мал союу, эт мүчөлөө жана элге тартуудагы өзгөчөлүктөр жана дагы жүн, тери иштеүүдөгү салттуу билимдерди камтыган улуттук кол өнөрчүлүктөрү тууралуу маалыматтар камтылаган.

Жайыттар биздин байлыгыбыз

Жайыттар биздин байлыгыбыз

Авт: Сүйүнтбек Таджидинов, Султан Парманов. Бул китепте Тажикстан Республикасынын Тоолуу Бадахшан автономиялуу облусунун Мургаб районундагы Сары-Кол аймагындагы жашашкан элдин жайыттарды пайдалануудагы, малды асырап багуудагы илгерки салттуу билимдери, тажрыйбалары, жайыттардын топонимикалык аталыштарынын мааниси, аларга байланышкан уламыштар, окуялар, макал-лакаптары, элдик ишенимдери тууралуу материалдар топтолгон.

Русские пограничники на «Крыше мира»: конец XIX - начало XX в

Русские пограничники на «Крыше мира»: конец XIX - начало XX в

Авт: О.В.Некрасов. Автор акцентирует внимание на исследовании деятельности Памирского отряда, который нес не только пограничные обязанности, но и являлся правительственным учреждением, управляя коренным населением «Крыши мира» с функциями уездного начальства, чему представлены подробные и убедительные доказательства.

Ыраң-Көл

Ыраң-Көл

Автор Гожомберди Ниязбеков. Эл. формат: Абдижамил Примбердиев. Бул китеп ТР Тоолуу Бадахшан автономиялуу облусуна караштуу Мургаб районунун алты жамаатынын ичинен бир гана Ыраң көл жамаатынын кыскача тарыхын камтып жана бул жыйнакка аталган өрөөндү өнүктүрүүгө өз салымдарын кошкон эл башчыларынын, өрөөндүн чыгаандарынын...

Страница 1 из 4