Книги о Памире

Туулган жерим - САРЫКОЛ

Туулган жерим - САРЫКОЛ

«Туулган жерим - САРЫКОЛ» китеби Жумабаев Миталип Касымовичтин көзү тирүүсүндө өз колу менен жазып жана жарыкка чыкпай калган чыгармалары жана өз колу менен тарткан сүрөттөрдөн турат. Автор Миталипов Байыш Эл формат: Давронов Дима

ТАРЫХТА КАЛГАН ИЗДЕР

ТАРЫХТА КАЛГАН ИЗДЕР

Миңбаев Тагайбек агабыздын “Тарыхта калган издер” китеби жарык көрдү. Бул китепте Мургаб районуна белгилү инсандардын өмүр баяны, элге кылган кызматтары автор аркылуу кеңири баяндалды. Эл формат: Абдижамил Примбердиев

Журтумдун көрөңгөсү

Журтумдун көрөңгөсү

Журнал Сары - Кол кыргыздарынын улуттук маданий – мурастарын коомчулукка кенири жайылтуу максатында даярдалды. Авт: Өскөнбай Бердибаев Эл. формат: Абдижамил Примбердиев

Түбөлүк өчпөс издер

Түбөлүк өчпөс издер

Гожо Бердибаевдин жаркын элесине арналып жазылган "Түбөлүк өчпөс издер" атуу китеби. Түбөлүк таазим сиздерге улуу тоолордун арасындагы кылымдарды карытып жашап келген, ак-калпактуу кыргыз элим ! Өскөнбай Бердибаев.

"Элге арналган өмүр"

"Элге арналган өмүр"

Камал аканин өмүр таржымалын баяндаган китеп. Биз сөз баштап жаткан Камал аканин туулуп-өскөн, бала чагы өткөн жери Ак-Суу өрөөнү. Өткөн кылымдын 1943-жылынын 10-мартында ушул орөөндүн Токтомуш айылында Камал Урустамов жарык дүйнөгө келген...

У ПОДНОЖИЯ НЕБА

У ПОДНОЖИЯ НЕБА

Настоящее издание «У подножия неба», знакомит читателя с древней культурой народов Памира, сформировавшейся в суровых условиях высокогорья. Книгу открывает краткий очерк, повествующий об истории и особенностях культурных практик практик памирцев,–их занятий, промыслов, обрядов и верований...В альбоме опубликованы памирские фотографии знаменитой экспедиции Б.Л. Громбчевского(1889–1890), инициированной Российским императорским географическим обществом, известного этнографа-фотографа.

Страница 1 из 6