Книги о Памире

У ПОДНОЖИЯ НЕБА

У ПОДНОЖИЯ НЕБА

Настоящее издание «У подножия неба», знакомит читателя с древней культурой народов Памира, сформировавшейся в суровых условиях высокогорья. Книгу открывает краткий очерк, повествующий об истории и особенностях культурных практик практик памирцев,–их занятий, промыслов, обрядов и верований...В альбоме опубликованы памирские фотографии знаменитой экспедиции Б.Л. Громбчевского(1889–1890), инициированной Российским императорским географическим обществом, известного этнографа-фотографа.

“Түндүк”

“Түндүк”

Автор Өскөнбай Бердибаев. Китепте жандуу ой, жан дүйнөнү кайдыгер калтырбаган салабаттуу, жылт эткен жылдыздын учкунундай купуя сыр каткан ойго салган ыр саптар.Эл. формат: Абдижамил Примбердиев

Пограничники на Крыше Мира

Пограничники на Крыше Мира

Авт: Василий Ульянович Полищук. В своих зарисовках автор с юмором и теплотой рассказывает об ответственной и нелёгкой, но, в тоже время интересной службе пограничников в условиях высокогорья. Дружбе с местными жителями. Встречах с интересными людьми, в том числе со знаменитым писателем Юлианом Семёновым и киргизским охотником Чинибаем. О завораживающей природе Памира, и несметных богатствах его недр. Эта книга является своеобразным путеводителем по Восточному Памиру для тех, кто его видел собственными глазами и тех, кто там никогда не был.

ОЙНОЙЛУ, ОРДО ОЮНУН

ОЙНОЙЛУ, ОРДО ОЮНУН

Сары-Колдук кыргыздарында илгертеден бери ордо ашык оюну ойнолуп келатат. Ошондуктан, урматтуу балдар, биз силер менен ордо оюнубуздун жалпы эрежелери менен таанышып, жакшы үйрөнүүгө аракеттенип көрөлү. Сары-Кол элинин ордо оюну боюнча балдар үчүн колдонмо (китеп)Автор жана көркөм редактор: Ниязбеков Гожомберди, Эл. формат: Абдижамил Примбердиев

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Бул чакан поэтикалык жыйнакка ошол 60-70-жылдардан адабиятка кызыгып, өз чыгармачылыктарын өркүндөтүп, чыгармалары Кырзызстандын адабий басылмаларына («Ала-Too» журналы) мезгилдүү басма сөздөрүнө («Ленинчил жаш», «Кыргызстан маданияты») жарыяланып, белгилүү болуп калган жердештерибиздин чыгармалары киргизилген. Түзүүчүлөр: Миталип Жумабаев, Султан Парманов Эл. формат: Абдижамил Примбердиев

Жайыт ашканасы жана кол өнөрчүлүгү

Жайыт ашканасы жана кол өнөрчүлүгү

Авт: Сүйүнтбек Таджидинов, Султан Парманов. Сары-Колдогу жашашкан этникалык кыргыздардын малдан алынган азыктардан, башкача айтканда эттен, сүттөн жасашкан салттуу тамактары, мал союу, эт мүчөлөө жана элге тартуудагы өзгөчөлүктөр жана дагы жүн, тери иштеүүдөгү салттуу билимдерди камтыган улуттук кол өнөрчүлүктөрү тууралуу маалыматтар камтылаган.

Страница 1 из 5