САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Алтынбүбү Рысмахамат кызы: "Кара - Балта"

Алтынбүбү Рысмахамат кызы: "Кара - Балта"

Сары-Өзөн, Чүй, Кара- Балта Койнуң кенен рахмат сага Сары-Кол элин өзүнө боордош Конушун тапты өзүңдөн мына Мага окшоп келген сан жетпей барат Кең пейил элиң кучагын жайат Керемет сенде,…

Мыйман Токтобекова: "Жаш кезек кетти кайрылбай"

Мыйман Токтобекова: "Жаш кезек кетти кайрылбай"

Жаш кезек кетти кайрылбай Карылык келет басмырлай Ойносок оюн жарашпай Жаштар бир күлөт мыскылдай Аттиң ай, аттиң ай Токточу жаштык ай Бир азга сабыр кыл Карылык шаштырбай Чачтарды…

Таалайбек Сайназаров: "Жамгыр ыры"

Таалайбек Сайназаров: "Жамгыр ыры"

Жамгырдан соң дүйнө жаңы жер жаңы Жаныргансып калат аалам бүт баары Жамгырдан соң жамгырга окшоп шатырап Куюлушат акындардын ырлары Жамгырдан соң жердин жыты буркурап Жамгырдан соң гүлдөр өсөт кулпунат…

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ: Майрамбек Тойчиев

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ: Майрамбек Тойчиев

Тойчиев Майрамбек Токонович 1963-жылдын 7-ноябрында Тоолуу Бадахшандын Мургаб районунда туулган. 1989-жылы Тажик политехникалык институтун «Автомобиль жолдору» адистиги боюнча бүтүргөн. Кыргыз жана орус тилдеринде жазат. Ырлары жана аңгемелери 1985-жылдан тартып жарыяланууда.…

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ: Паризат Казы тегин

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ: Паризат Казы тегин

Паризат Казы тегин 1959-жылы 5-январда Мургаб районунда жумушчунун үй-бүлөсүндө туулган. 7 жашка чейин үйдө тарбияланып, 1966-1967-окуу жылында №1 В.И.Ленин атындагы орто мектепке 1-класска кабыл алынып, 1976-1977-окуу жылында 10-классты ийгиликтүү аяктаган.…

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ: Таалайбек Сайназаров

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ: Таалайбек Сайназаров

Сарколго сапар Толкунданып бара жаттым Кучагында тоолордун Сарколго мен сапар тартып Баратамын жолдомун Бет алдымда бийик ашуу Тосуп алат Кызыл-Арт Толкундаппы же түтөкбү Айтор демим кысылат Кызыл-Артты ашкан…

Страница 7 из 26