САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Таалай Сайназаров: "Аалымдар жанган жылдыз" (ыр саптар)

Таалай Сайназаров: "Аалымдар жанган жылдыз" (ыр саптар)

Аалымдар жанган жылдыз Аалымдын бул дүйнөгө жаралганы Ааламга жарык нурдун таралганы ,, аалымдар пайгамбарга мураскор"-деп далилдейт хадистеги кабар дагы Аалымдын бул дүйнөдөн өткөндүгү асманда жарык жылдыз өчкөндүгү ,,…

С. Абдрахманов: "Ак Суу" (ыр саптар)

С. Абдрахманов: "Ак Суу" (ыр саптар)

АК СУУ Сары-Кол барктуу жеримде Сыйлуу орду дайым төрүндө, Памирдин көрктүү жеринде Атактуу Ак-Суу эл жери бар. Бүркүтү шаңшып жар салган Улары ышкырып үн салган. Аркар, кулжа, теке жайнаган.…

Өскөнбай Бердибаев: "КЫРК ШЕЙИТ " (ырлар жыйнагы)

Өскөнбай Бердибаев: "КЫРК ШЕЙИТ " (ырлар жыйнагы)

КЫРК ШЕЙИТ Илгери кыргыз элинде, Алыскы Сарыкол жеринде. Кара чабыр жылгада, Казаны калган тулгада. Кар ээрип аккан сууларда, Кадимки өткөн жылдарда. Аксуунун суусун бойлогон, Адырлуу түздү жойлогон. Топ басмачы болгон…

Эркайым Мамытова: “Менин ыйык Сарыколум” (ырлар жыйнагы)

Эркайым Мамытова: “Менин ыйык Сарыколум” (ырлар жыйнагы)

Менин ыйык Сарыколум Ыйыгымсын туулуп өскөн мекеним Мен өзуңдү баалай албай келемин Бүт дүйнөнү айланып кыдырсам да Теңей албайм сага жердин неченин Таза абаңдан дем алганды сагынам Сууң таза,…

Ак-Аркар, же асман-генерал тууралу баллада

Ак-Аркар, же асман-генерал тууралу баллада

Ак-Аркар, же асман-генерал тууралу баллада Мургабдык карыя Абло Пармановдун жаркын элесине арналат Ак-Аркар! Мекенисиң кийиктин, Мекенисиң бийиктин. Ак-Аркар! Ылдыйды карасаң ыманың учат, Өйдөнү карасаң тумагың учат. Биз тоого кычап,…

Сарыколдук жигиттин арманы

Сарыколдук жигиттин арманы

Сарыколдук жигиттин арманы Бул ыр Сары-Кол (Чыгыш Памир) жергесинде күн өткөрүп, жашоо кечирип жүрүп кыйын күндөргө дуушар болгон Сарыколдук жигиттин арманы. (“столба” уурдадың деп айыпталган) Турмуш кыстап кыйнады ,…

Страница 7 из 37