САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Өскөнбай Бердибаев: "Кайберендин каргышы" (ырлар жыйнагы)

Өскөнбай Бердибаев: "Кайберендин каргышы" (ырлар жыйнагы)

Жүгүм оор Жүгүм оор түйшүгүм эзип турат, Сасык тумоо сазайымды берип турат. Оюп жарып тоо ташты кертип кескем, Ошондуктан жер энем жээрип турат. Туман баскан ак мөңгүм ыйлап турат,…

Таалай Сайназаров: "Биз кечээ жана бүгүн" (ыр саптар)

Таалай Сайназаров: "Биз кечээ жана бүгүн" (ыр саптар)

Биз кечээ жана бүгүн Биз кечээ туулганбыз бир энеден бир карында тебишип бир эмчекти эмишип бир дасторкон четинде бир казандан жеп-ичип Биз кечээ бирге окууга ашыгып бирге оюнга шашылып…

Өскөнбай Бердибаев: “Ак-Суу” (ыр саптар)

Өскөнбай Бердибаев: “Ак-Суу” (ыр саптар)

Ак - Суу Керилип жаткан кең Ак - Суу, Кайберен толо коктусу. Чаңкасам мөлтүр булагым, Урттаймын ууч толтуруп. Жаш кезде жанып шам чырак, Карагер чапсам камчылап. Сезимдер учса куш болуп,…

Дөөлатбек Эргешбаев: "Жасалма жан" (ыр саптар)

Дөөлатбек Эргешбаев: "Жасалма жан" (ыр саптар)

Эргешбаев Дөөлатбек Умарович 2002-жылы 27-июнда ТР Тоолуу-Бадахшан автономиялуу облусунун Мургаб районуна караштуу Ыраң-Көл айылында туулган.2020-жылы Аблеч Шаиков атындагы орто мектепти ийгиликтүү аяктап жогорку окуу жайына бет алган. Учурда Душанбе…

Тагдыр, тарых жана чындык

Тагдыр, тарых жана чындык

Илгери Чоң- Алай өрөөнүндөгү Кыпчак, Найман, Тейит уруулары орус аскерлери келишет экен, мал жанды тартып алып өзүбүздү кулакка тартат экен деп Сарыколдун көздөй көчүп, жолдо көп кыйынчылыктарга дуушар болуп, акыры…

Таалай Сайназаров: «Ач карышкыр» (ыр саптар)

Таалай Сайназаров: «Ач карышкыр» (ыр саптар)

Ач карышкыр Тоо койну турат тынчтык өкүм сүрүп кар учуп,бороон улуп, шамал жүрүп ак булут каалгыйт тийип аскаларга күн нуру тоо бооруна алсыз тийип кыш айы өз өкүмүн жүргүзүүдө айлана…

Страница 1 из 33