САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Суусар Токтоматова: "Жолобосун жамандык"

Суусар Токтоматова: "Жолобосун жамандык"

Жолобосун жамандык Сары-Колума жолобосун жамандык, Алыс жактан тилеп турам амандык. Анда жашайт аруу, таза пенделер, Аларда жок араан ачкан сараңдык. Күлкү коштоп, күрдөөлдү жашоосун, Балдар өссүн эне чечип…

Ө.Бердибаев: "Сары-Колдо оорубасын эч бир жан" (ырлар жыйнагы)

Ө.Бердибаев: "Сары-Колдо оорубасын эч бир жан" (ырлар жыйнагы)

Сары-Колдо оорубасын эч бир жан Жыл санап жылган мезгилде, Жылоолоп кендир кесилсе. Жылгадан жылбай отурган, Жылытып үйүн кечинде. Ойуну онго бөлбөгөн, Короолоп койу төлдөгөн. Илгертен эле журтумда, Вирустан эч ким…

Токтобек Камаров "Ыр сабындагы сагыныч!"

Токтобек Камаров "Ыр сабындагы сагыныч!"

Сары кол көздүн нуру сагынычым , Угуп кой уулуңдун тарынычын. Сагыныч ичке толгон кусалыкты, Билемин өзүң менен айыгышын. Сааттан күн куралды, күндөн апта, Аптадан ай куралып калды артта. Айдан…

Бекмамат Байсеитов: "Кыштагымдан бир элес" (ыр саптар)

Бекмамат Байсеитов: "Кыштагымдан бир элес" (ыр саптар)

Каалоо болсун элиме! (Дасторкон, тамак аш боюнча1-орунду алган жердештериме арналат) Сары-колдо жаңылыктар, Болсунчу жакшылыктар. Кыштакта сүйүнгөндөн, Көп болсун каткырыктар. Көңүлгө катуу кеткен, Болбосун бакырыктар. Жараткан эли журтка, Жаадырсын…

Таалай Сайназаров: "Жайлоо кечи"

Таалай Сайназаров: "Жайлоо кечи"

Жайлоо кечи Жайлоо кечи көктө жылдыз жымыңдап Тээ арыда булак үнү шырылдап Тоо-таш,талаа баары жатат уйкуда Кээде иттин үргөн үнү угулат Көк шиберди сыдырым жел аймалап Көктү кезип…

Өскөнбай Бердибаев: "Сарыкол санжырасы"

Өскөнбай Бердибаев: "Сарыкол санжырасы"

Сарыкол санжырасы Кылымдап кыргыз мекендеп, Кылычын байлап бекем деп. Кырларда кыргын болгондо, Кыйкырган эмес кетем деп. Кылымдап кыргыз нечендеп, Сарколду турган мекендеп. Сан душмандар келгенде, Сабылган эмес кетем деп. Учугу…

Страница 9 из 37