САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ: Паризат Казы тегин

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ: Паризат Казы тегин

Паризат Казы тегин 1959-жылы 5-январда Мургаб районунда жумушчунун үй-бүлөсүндө туулган. 7 жашка чейин үйдө тарбияланып, 1966-1967-окуу жылында №1 В.И.Ленин атындагы орто мектепке 1-класска кабыл алынып, 1976-1977-окуу жылында 10-классты ийгиликтүү аяктаган.…

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ: Таалайбек Сайназаров

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ: Таалайбек Сайназаров

Сарколго сапар Толкунданып бара жаттым Кучагында тоолордун Сарколго мен сапар тартып Баратамын жолдомун Бет алдымда бийик ашуу Тосуп алат Кызыл-Арт Толкундаппы же түтөкбү Айтор демим кысылат Кызыл-Артты ашкан…

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ:  Атабай Турсунов (1944 - 1983)

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ: Атабай Турсунов (1944 - 1983)

Айжаркын Айт айт десең айтайын Ашыгылыктан баштайын Ашыгылыкта адеп бар Мойнуңда маржан седеп бар Мойнуңдагы тагылган Седебиңден ашыгылык Мектепке берген баладай Адабиңден ашыгылык Ашыгылыгы курусун Арсар кылат кишини Бул ашыгылык…

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ: Алмаз Маманиязов

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ: Алмаз Маманиязов

Турмуш жолу Турмуштун эчен-эчен жолдору бар Бирде кең кээ бирөөгө ушунча тар Кээ бирөө байлык масы ойноп күлсө Кай бирөө жер тепкилеп бир нанга зар Турмуштун узун-узун жолдору…

БУЛ КYНДӨР

БУЛ КYНДӨР

Эсте калды эч табылбас өмүрүм Бирде токтоо бирде шоктук күндөрүм Эмне мынча шашыласын убакыт Келе жатам өзүң менен жарышып Бул күндөрүм өтүп кетет шамал сымал Токтото албайм эч бир…

Страница 9 из 27