САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Өскөнбай Бердибаев: "Сарыкол кайрыктары"

Өскөнбай Бердибаев: "Сарыкол кайрыктары"

Уул атага үлгү алып теңешсин Мен атамдан ашып кеткем дебесмин Ат үстүндө атам ойноп шамалдай Мен ат эмес эшек минген эмесмин Кыйын болсом кыйындырмын өзүмө Мен атамдан артык болуп жаралбайм…

"Кара-Көлүм", "Достор" (ыр саптар)

"Кара-Көлүм", "Достор" (ыр саптар)

Достор Көчө толо кучакташып жүрчелек Тамашалап, ар нерсеге күлчелек Сулуу ыраак кыз көрүнсө көчөдө Ар кимибиз ар мааниде суйчелек Биз чоңойдук, тарап кеттик ар жакка Бири жокко, бири кетти…

Мераж Теитбаев: "Бул дүйнөнүн бүтпөй келет санаасы"  (ыр саптар)

Мераж Теитбаев: "Бул дүйнөнүн бүтпөй келет санаасы" (ыр саптар)

Кызыма Бугүн көрдүң кызым ушул дүйнөнү Бакыт болдуң кызым ушул үйдөгү Өмүрлүү бол Ата Журттун гүлү бол Ай ааламдын күнү болгун тийгени Асманда күн жүзүн сага өптүрсүн Кудайым сага…

Мераж Теитбаев: “Менин элим”

Мераж Теитбаев: “Менин элим”

Менин элим Тоо койнунда үч үйлүү бар бакканы мал Жашыл шибер бейиш туура жатканыңар Тунук булак күмүштөн суу ичкениңер Аска зоолор алтын кечип басканынар Терскен, кык коломтого жакканынар…

Сиз баскан жолдор, белдер бийиктир

Сиз баскан жолдор, белдер бийиктир

Бир келген өмүрүн өрнөктүү өткөрүп, элине ак кызматын арнаган Сарыколдун чыгаан уулдарынын бири Шаджанов Идирис агабыз быйыл 67 жашты аркалап олтурат. Сиздей чыгаандар элибизде көп болсун, сиз Сарыколдун сыймыктуу уулдарынансыз.…

Ө.Бердибаев "Ырлар менен сырдаштым"

Ө.Бердибаев "Ырлар менен сырдаштым"

Той берет кыргыз чачылып Той берет кыргыз чачылып. Той берет кыргыз шашылып. Чакырып эл журт тууганын. Очокко казан асылып. Дасторкон толо жер жемиш. Табактап эттер тартылып. Дуйум табак баары бар.…

Страница 10 из 37