САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Эстебес Таштанбеков: "Мекеним сага барамын" (ыр жыйнагы)

Эстебес Таштанбеков: "Мекеним сага барамын" (ыр жыйнагы)

Мекеним сага барамын Талдыктын белин ашканда, Тескейге багыт алганда, Тезирээк жетип барсам деп, Тездикти тэпсем сонунда. Кызыл-Арт белин ашканда, Кызарып күнгөй алдымда, Кулачым жайып кубанып, Карап бир турсам…

А.Жумабаев: «Сары-Колум»

А.Жумабаев: «Сары-Колум»

Канча кылым жашаган, Кадыры бар Сары-Колум. Тоосу түзү аралаш, Адыры бар Сары-Колум. Асылын айтып ырдашка, Акыны бар Сары-Колум. Тамашалуу күйдүргү, Мазагы бар Сары-Колум. Сыйынсаң шыпаа таптырган, Мазары бар Сары-Колум.…

Жаанбай Олжочиев:  «Бар заман арты зар заман»

Жаанбай Олжочиев: «Бар заман арты зар заман»

Олжочиев Жаанбай Эшназарович 1960-жылы 25-майда Мургаб районуна караштуу Көөнө-Коргон кыштак Советиндеги Мадиян кыштоосунда туулган. Энесинен эрте жетим калып, тай атасы менен тай энесинин колунда тарбияланат. Көөнө-Коргондогу № 5 орто мектепте…

Элдик таланттар: Надырбек Каримкулов (видео)

Элдик таланттар: Надырбек Каримкулов (видео)

Надырбек Каримкулов 1958-жылы Сары-Кол өрөөнүнүн Тоолуу Бадахшан Автономиялуу областынын Мургаб районунда туулган. Көптөгөн жылдар Мургаб районунун маданий үйүндө иштеп келген. Музыкага өтө шыгы бар, жөнөкөй күлк-мүнөздүү инсан. Учурда Кара-Балта…

Мургабым (ыр жыйнагы)

Мургабым (ыр жыйнагы)

Мугалим Жашоого жол көрсөтүп багыт берген Талыкбас акыл эмгек сөзү менен Билимде бийиктикти, урмат сыйды Табышкан ак эмгектен маңдай терден Келечек ээлерине берип билим, Эмгектен көрүп дайым элдин сыйын…

"Кетким келип..." (ыр жыйнагы)

"Кетким келип..." (ыр жыйнагы)

Кетким келип... Көз жашы,жүрөгүмдүн төмөн кулап, Каректер үнсүз андан өрдөй тынат. Кусалык жанды эзип чыдаттырбай, Күнөөсүз дүйнөм калды жерге кулап. Ушунун баарын байкап, сезип турам, Узун түн,уйкум дагы келбей турат.…

Страница 10 из 26