САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Балтабай Полотов: "Жеңемдей боло көрбөсүн" (ыр саптар)

Балтабай Полотов: "Жеңемдей боло көрбөсүн" (ыр саптар)

Кээ бир кыз Кээ бир кыз керимселдей бойду сүйөт, Кээ бир кыз терең акыл ойду сүйөт. Болбогон ушакчынын сөзү менен, Жигитин таштап койуп жигит сүйөт. Кээ бир кыз жигиттерди көрүп…

Көчкүдө калган мергенчи (кошок)

Көчкүдө калган мергенчи (кошок)

Илгерки өткөн заманда, бир уруу журтту баккан көзгө атар мерген болгон экен. Күндөрдүн бир күнүндө тоо арасында аң уулап жүргөн мерген көчкүдө калып кетет. Көчкү астында калган мергендин аялы күйөөсүн…

Өскөнбай Бердибаев: "Арзыхан" "Рахманкул хан"

Өскөнбай Бердибаев: "Арзыхан" "Рахманкул хан"

Арзыхан Айдай сулуу Арзыхан , Алтымыш кызга арзыган. Жибектей сулуу Арзыхан, Жетимиш кызга арзыган. Нават кошкон чайдайсың, Назданып күлүп жайнайсың. Кант кошулган чайдайсың, Каткырып күлүп жайнайсың. Күлүшүң күндүн жаркыны,…

Өскөнбай Бердибаев: "Тарых" (ыр саптар)

Өскөнбай Бердибаев: "Тарых" (ыр саптар)

Тарых Тарыхта калды көп күндөр, Кыр ашты кыйла мезгилдер. Союз кыйрап жоголуп Ата - энелер кейисе, Биз да саанада бир аз чоңойдук. Ага- Хан келди Мургапка, Нур конду деп Нургапка.…

Таалай Сайназаров: "Агайды эскерүү" (ыр саптар)

Таалай Сайназаров: "Агайды эскерүү" (ыр саптар)

Агайды эскерүү Адамга өмүр Аллахтан келет чектелип А бирок өлүм ар дайым турат сес берип Арадан алып Агайды кетти шум ажал “Аттиң”- деп ыйлап артында калдык эскерип Жаш муунга…

САРЫ-КОЛ ДАСТАНЫ (аудио/текст)

САРЫ-КОЛ ДАСТАНЫ (аудио/текст)

Сарыкол дастаны (1) -Ак - мөңгүлүү бийик жер, -Аскалуу адыр тоолуу жер. -Кылымдап кыргыз жашаган , -Сарыколум көркөм соонун жер. -Ат баскан чыйыр кыялап, -Алты сап жаздым сыялап. -Айланып бүркүт…

Страница 3 из 37