САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Өскөнбай Бердибаев: “Ыйык жериме ыр саптар...”

Өскөнбай Бердибаев: “Ыйык жериме ыр саптар...”

Ыйык жерим сага кайттым кайрылып Каарыганда ден соолуктан айрылып Тилегеним туулган жерде өлсөм дейм Ата конуш топурагын жамынып Туулган жерим билбептирмин баркыңды Ар кай жерде иштеп жүрдүм өттү күн Бир…

Акылбек Атабаев: "Улар үнү жаңырган улуу тоодо..."

Акылбек Атабаев: "Улар үнү жаңырган улуу тоодо..."

Улар үнү жаңырган,Улуу тоодо, Бүркүт үнү шаңшыган,Аска зоодо, Аккалпакчан Кыргыздар, Мөңгү өңдүү, Асман тиреп турабыз Сары-Колдо. Кайберенге пааналап сүкүт чалып, Манас ата, Манас деп ураан тартып, Тизе бүкбөй Кудайдан…

Майрамдык бет: “Ыр саптар”  (1985)

Майрамдык бет: “Ыр саптар” (1985)

Эсимде сенин ырларың Сүйөм деп сүйкүм карашып, Бир басып ыктап жанашып. Ырахмат айтып жаштыкка. Келечек күнүн самашып. Өткөрүп жаштык күндөрүн. Бирге үзүп талаа гүлдөрүн. Окшошуп чолпон жылдызга, Ырахаг алып…

Паашахан Кенжебаева: "Эски журт"

Паашахан Кенжебаева: "Эски журт"

Турмуштун көрдүм ыраатын Кара манат бөктөрдүм, Кадырлуу чалым сен менен. Жаштыктын жыргал дооруну, Каткырып жүрүп өткөрдүм. Ак аркак манат бөктөрдүм, Айланып шаар көп көрдүм. Аманат жашоо өмүрүм, Армансыз жыргал…

Төрөгелди уулу Абдыкадыр: "Сарыколчу кыргызым"

Төрөгелди уулу Абдыкадыр: "Сарыколчу кыргызым"

Сарыколчу кыргызым Kөn кылымды тарых кылып карыткан, Кас душманды бир жолотпой арыткан. Сарыколдо ата-бабам кыргыз болуп, Салтты сактап бизге чейии жол салган. Тоолордун сулуулугу - гүлдөрдүн кызыл, агы, Кыргыздын…

Токтобек Камаров: "Кайрылып оролгондо мекениме"

Токтобек Камаров: "Кайрылып оролгондо мекениме"

Акыркы баарлашуу Атам чыкты араң басып деңселип, Атоо дедим жаш балача эркелеп. Жараткандан сурап жаттым жалбарып, Оорусунан эрте айыгып кетсе деп. Кучакка бекем кыса амандаштым, Сураштым ал акыбалын…

Страница 5 из 26