САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

А. Небрехожоев: "Сары-Кол аркар, кулжа мекени" (ыр саптар)

А. Небрехожоев: "Сары-Кол аркар, кулжа мекени" (ыр саптар)

Ордо оюнуна ой толгоо Кел ойнойлу достор ордону, Кыргыз эли ордо оюнун борбору. Ойнолсо ордо дайыма, Ордо оюнун жөн оюн деп ойлоно. Ордо оюну башталардын алдында, Бөлүнөт жигиттер…

Токтобек Камаров "Сенин сүйүүң меникиден ак болчу"

Токтобек Камаров "Сенин сүйүүң меникиден ак болчу"

Кайгы тартпа азап салсам башыңа, Болгон жокмун түгөй болуп кашыңа. Кечир гүлүм кечир мени өтүнүч. Ыйлабачы татыксызмын жашыңа. Кечир гүлүм кантип барам батынып, Айта албайм жан дүйнөмдү ачынып. Жашап…

Эне орду

Эне орду

Чоң орду бар бул жашоодо эненин, Энем барда бирин койбой жеңемин! Эне эне, эне ата, бир тууган, Толтура алат бүт оорунду дегеним. Эне күчтүү мейли күчтөн акылдан, Эне ойчул,…

Таалайбек Сайназаров: “Келин” (ыр саптар)

Таалайбек Сайназаров: “Келин” (ыр саптар)

Келин Башына ак жоолук салынып Кыз түштү туруктуу үйүнө Кайнене каластайт жалынып Карт жүрөк эзилет сүйүнө Кыпкызыл көшөгө желбиреп Келинди көргөнү эл кирет Жүз ирет бүгүлөт жүгүнүп Тал…

Тахмина Абдилрашидова: "Барбайм эми..." (ырлар жыйнагы)

Тахмина Абдилрашидова: "Барбайм эми..." (ырлар жыйнагы)

Сүйдүм деп кыйкырамын Сүйүүдөн жөтөл жугуп күрсүлдөдүм, Тыңшап кой жүрөктөгү түрсүлдөгүм. Жакаңа тийип калган ооз боёктой, Жүзүңө далай ирет сүртүлөмүн. Тамырга мүрөк суусун жүргүзөмүн, Деңизде чабак болуп бир сүзөмүн.…

Страница 5 из 27