Памир кабарлары

КР жарандыгы (18.01.22)

КР жарандыгы (18.01.22)

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-бөлүгүнө, "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесине, 28-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарына, 2-бөлүгүнө ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын…

Сары-Колдук кыргыздарга (архив)

Сары-Колдук кыргыздарга (архив)

Жакында коңшулаш Тажик ССРинин тоолуу Бадахшан автономиялуу облусундагы Мургап районунун "Турганбай Шайимкулов" атындагы совхоздун жарым кылымдык тою Көөнө-Коргон айылында чоң салтанат менен белгиленди. Районунда шаңдуу чыккан комуз күүлөрү, ар түрдүү…

Сезимде калган элестер

Сезимде калган элестер

Бүгүн асман чайыттай ачык. Мен койлорумду жайып Кум - Коктуга жөнөдүм, адатынча утурлай үрүп "Барбос" атуу кара дөбөт чыкты. Койлор да көнгөн адатынча короого өздөрү жөнөштү. .Кумдуу жердин куйкалаган күнү…

Жээнбай мерген (уламыш)

Жээнбай мерген (уламыш)

Илгертен эле ыйык Сары-Кол жергесинде атактуу бийлер-бектер, даңазасы таш жарган мергендер, сынчы саяпкерлер, балбандар өткөнүн кимдер билбейт. Ошолордун бири Жээнбай мерген болгон экен. Ал бала кезинен эле атасын ээрчип Кытай…

Сары-Кол жаштары

Сары-Кол жаштары

Сары-Кол жаштары адаттагыдай түп өзөгүнөн өзгөчөлөнүп ийкемдүү, эмгекчил, аракетчил, акниет, жөндөмдүү, ж.б. көптөгөн асыл сапаттарга ээ экендиги мени абдан кубандырат. Биздин жаштардын колунан көп нерселер келет, мен буга ишенем. Биздин…

КР жарандыгы (18.10.21)

КР жарандыгы (18.10.21)

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-бөлүгүнө, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесинин 2-бөлүгүнө, 28-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарына, 2-бөлүгүнө ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча…

Страница 1 из 61