САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Бийик тоодогу чыныгы кыргыз өңү

Бийик тоодогу чыныгы кыргыз өңү

Мен ушул жазган чыгармачылык эмгегимди Сарыколдун чыгаан уулу, "Ордо" оюнунун уюштуруучусу, Ак калпагын башынан түшүрбөгөн агам, бийик тоодогу чыныгы кыргыз өңү Гожомберди Ниязбековго арнаймын. Илгери өткөн заманда бир акын,…

“ЫРЫМ - СҮЙҮҮМ, ЫРЫМ - ЫЙМАНЫМ”

“ЫРЫМ - СҮЙҮҮМ, ЫРЫМ - ЫЙМАНЫМ”

Урматтуу окурмандар! “ЫРЫМ - СҮЙҮҮМ, ЫРЫМ - ЫЙМАНЫМ” ырлар жыйнагы “Макмал-Креатив” коомдук-чыгармачылык бирикмесинин 7-жыйнагына башка акындар менен бирге жан дүйнөсүндө ыр жашаган, ырды аздектеп сүйгөн акын, калемгер жердешибиз Өскөнбай Бердибаевдин…

Ө.Бердибаев: "Сарыколум ыйык мазарым", "Пышарт"

Ө.Бердибаев: "Сарыколум ыйык мазарым", "Пышарт"

Сарыколум ыйык мазарым Сарыколдо кийик көп эде, Шибери тулаң чөп эде. Оош кыйыш болбогон , Аталар сөзү төп эде. Жылгада аркар мол эде, Коктуда коён толо эде. Казанда кара куурма,…

Дөөлатбек Эргешбаев: "Өмүр жөнүндө ой толгоо"

Дөөлатбек Эргешбаев: "Өмүр жөнүндө ой толгоо"

Өмүр жөнүндө ой толгоо Күндөр өтөт тизилишип шурудай, Жарым мүнөт бир орунга жөн турбай. Чар тараптан турмуш алып кысымга, Бара жатам бир артыма кылчайбай. Токто өмүр демимди ичке…

Ө.Бердибаев: "Кош-Агыл", "Бирөө сурады Мургап деген эмне?"- деп

Ө.Бердибаев: "Кош-Агыл", "Бирөө сурады Мургап деген эмне?"- деп

Бирөө сурады Мургап деген эмне? -деп Мургап деген жердин аты күнөстүү, Төрт миң метр бийиктикте гүл өсчү. Жылгаларда жүздөп жүрөт кайберен, Тоолорунда ийет мөлтүр булак суу. Нурдан бүткөн кырдын…

Полковник Абдирайим ага

Полковник Абдирайим ага

Кызматын өтөп мекенге, Жакшылык кылган неченге. Таянар тутка сап болгон, Тамырлап көктөп өсөөргө. Узакка таштап арышын, Улуттун сактап намысын. Кайберен түнөк Сарколдун , Кыраңда жанган шамысыз. Алыска чуркайт ак -…

Страница 4 из 37