САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Эне орду

Эне орду

Чоң орду бар бул жашоодо эненин, Энем барда бирин койбой жеңемин! Эне эне, эне ата, бир тууган, Толтура алат бүт оорунду дегеним. Эне күчтүү мейли күчтөн акылдан, Эне ойчул,…

Таалайбек Сайназаров: “Келин” (ыр саптар)

Таалайбек Сайназаров: “Келин” (ыр саптар)

Келин Башына ак жоолук салынып Кыз түштү туруктуу үйүнө Кайнене каластайт жалынып Карт жүрөк эзилет сүйүнө Кыпкызыл көшөгө желбиреп Келинди көргөнү эл кирет Жүз ирет бүгүлөт жүгүнүп Тал…

Тахмина Абдилрашидова: "Барбайм эми..." (ырлар жыйнагы)

Тахмина Абдилрашидова: "Барбайм эми..." (ырлар жыйнагы)

Сүйдүм деп кыйкырамын Сүйүүдөн жөтөл жугуп күрсүлдөдүм, Тыңшап кой жүрөктөгү түрсүлдөгүм. Жакаңа тийип калган ооз боёктой, Жүзүңө далай ирет сүртүлөмүн. Тамырга мүрөк суусун жүргүзөмүн, Деңизде чабак болуп бир сүзөмүн.…

Муса Маманиязов «Сары-Кол жериме таң калат келип көрбөгөн...»

Муса Маманиязов «Сары-Кол жериме таң калат келип көрбөгөн...»

Жайлоосу жылга үрдөгөн Жылгада аркар төлдөгөн Кычырап кышкы суукта Коёну тоңуп өлбөгөн Чокусу жетип булутка Арпа өсүп буудай өңбөгөн Айтылуу Саркол жериме Таң калат келип көрбөгөн... //…

Токтобек Камаров “Сүйүү ыр саптары”

Токтобек Камаров “Сүйүү ыр саптары”

Үчөө элек Үчөө элек мен, сен, жана айлуу түн, Тең термелип толкунунда сүйүүнүн. Көпкө чейин биз сырдашып олтурдук, Эстен кетпейт махабатым ошол күн. Жылдыздардан асман көйнөк кийгенде, Айдын нуру…

Страница 4 из 26