САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Дөөлатбек Эргешбаев: "Өмүр жөнүндө ой толгоо"

Дөөлатбек Эргешбаев: "Өмүр жөнүндө ой толгоо"

Өмүр жөнүндө ой толгоо Күндөр өтөт тизилишип шурудай, Жарым мүнөт бир орунга жөн турбай. Чар тараптан турмуш алып кысымга, Бара жатам бир артыма кылчайбай. Токто өмүр демимди ичке…

Ө.Бердибаев: "Кош-Агыл", "Бирөө сурады Мургап деген эмне?"- деп

Ө.Бердибаев: "Кош-Агыл", "Бирөө сурады Мургап деген эмне?"- деп

Бирөө сурады Мургап деген эмне? -деп Мургап деген жердин аты күнөстүү, Төрт миң метр бийиктикте гүл өсчү. Жылгаларда жүздөп жүрөт кайберен, Тоолорунда ийет мөлтүр булак суу. Нурдан бүткөн кырдын…

Полковник Абдирайим ага

Полковник Абдирайим ага

Кызматын өтөп мекенге, Жакшылык кылган неченге. Таянар тутка сап болгон, Тамырлап көктөп өсөөргө. Узакка таштап арышын, Улуттун сактап намысын. Кайберен түнөк Сарколдун , Кыраңда жанган шамысыз. Алыска чуркайт ак -…

Клара Абибиллаева: "Болгум келет Алыкулдай алп акын"

Клара Абибиллаева: "Болгум келет Алыкулдай алп акын"

Болгум келет Алыкулдай алп акын Сөздөрү курч жүрөгүңө так тийген, Ырлары кооз окуганга күч берген. Не бир кырлуу нечендеген ыр жазып, Жазган ыры адамзатка жан берген. Дал ушундай поэзия…

Өскөнбай Бердибаев: "Кайберендин каргышы" (ырлар жыйнагы)

Өскөнбай Бердибаев: "Кайберендин каргышы" (ырлар жыйнагы)

Жүгүм оор Жүгүм оор түйшүгүм эзип турат, Сасык тумоо сазайымды берип турат. Оюп жарып тоо ташты кертип кескем, Ошондуктан жер энем жээрип турат. Туман баскан ак мөңгүм ыйлап турат,…

Таалай Сайназаров: "Биз кечээ жана бүгүн" (ыр саптар)

Таалай Сайназаров: "Биз кечээ жана бүгүн" (ыр саптар)

Биз кечээ жана бүгүн Биз кечээ туулганбыз бир энеден бир карында тебишип бир эмчекти эмишип бир дасторкон четинде бир казандан жеп-ичип Биз кечээ бирге окууга ашыгып бирге оюнга шашылып…

Страница 5 из 38