САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Өскөнбай Бердибаев: "Тарых" (ыр саптар)

Өскөнбай Бердибаев: "Тарых" (ыр саптар)

Тарых Тарыхта калды көп күндөр, Кыр ашты кыйла мезгилдер. Союз кыйрап жоголуп Ата - энелер кейисе, Биз да саанада бир аз чоңойдук. Ага- Хан келди Мургапка, Нур конду деп Нургапка.…

Таалай Сайназаров: "Агайды эскерүү" (ыр саптар)

Таалай Сайназаров: "Агайды эскерүү" (ыр саптар)

Агайды эскерүү Адамга өмүр Аллахтан келет чектелип А бирок өлүм ар дайым турат сес берип Арадан алып Агайды кетти шум ажал “Аттиң”- деп ыйлап артында калдык эскерип Жаш муунга…

САРЫ-КОЛ ДАСТАНЫ (аудио/текст)

САРЫ-КОЛ ДАСТАНЫ (аудио/текст)

Сарыкол дастаны (1) -Ак - мөңгүлүү бийик жер, -Аскалуу адыр тоолуу жер. -Кылымдап кыргыз жашаган , -Сарыколум көркөм соонун жер. -Ат баскан чыйыр кыялап, -Алты сап жаздым сыялап. -Айланып бүркүт…

Бийик тоодогу чыныгы кыргыз өңү

Бийик тоодогу чыныгы кыргыз өңү

Мен ушул жазган чыгармачылык эмгегимди Сарыколдун чыгаан уулу, "Ордо" оюнунун уюштуруучусу, Ак калпагын башынан түшүрбөгөн агам, бийик тоодогу чыныгы кыргыз өңү Гожомберди Ниязбековго арнаймын. Илгери өткөн заманда бир акын,…

“ЫРЫМ - СҮЙҮҮМ, ЫРЫМ - ЫЙМАНЫМ”

“ЫРЫМ - СҮЙҮҮМ, ЫРЫМ - ЫЙМАНЫМ”

Урматтуу окурмандар! “ЫРЫМ - СҮЙҮҮМ, ЫРЫМ - ЫЙМАНЫМ” ырлар жыйнагы “Макмал-Креатив” коомдук-чыгармачылык бирикмесинин 7-жыйнагына башка акындар менен бирге жан дүйнөсүндө ыр жашаган, ырды аздектеп сүйгөн акын, калемгер жердешибиз Өскөнбай Бердибаевдин…

Ө.Бердибаев: "Сарыколум ыйык мазарым", "Пышарт"

Ө.Бердибаев: "Сарыколум ыйык мазарым", "Пышарт"

Сарыколум ыйык мазарым Сарыколдо кийик көп эде, Шибери тулаң чөп эде. Оош кыйыш болбогон , Аталар сөзү төп эде. Жылгада аркар мол эде, Коктуда коён толо эде. Казанда кара куурма,…

Страница 4 из 38