САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Ө.Бердибаев: КЫПЧАКТАР

Ө.Бердибаев: КЫПЧАКТАР

Кыпчактар Талаада түрлөп гүл өскөн, Тамырлап чыккан күнөстөн. Тайманбай баатыр эр кыпчак , Тагдыры үчүн күрөшкөн. Көрүнүп бийик чатыры , Теминип күлүк атыны. Жалындуу оту өчпөгөн , Жеңилбес кыпчак баатыры…

Ө.Бердибаев: "Сары-Колдун чыгаан инсандары"

Ө.Бердибаев: "Сары-Колдун чыгаан инсандары"

Сары-Колдун чыгаан инсандары Кулжалуу төрдө таш түнөк, Көргөнүм айтам жакшы деп. Бийикте калган таш түнөк, Билгеним айтам жакшы деп. Белестүү жерде таш түнөк , Баарысын айтам жакшы деп . Кыраңдан…

Өскөнбай Бердибаев "Кыялдарым" (ыр саптар)

Өскөнбай Бердибаев "Кыялдарым" (ыр саптар)

Кыялдарым Жалганы көп жашоодо жанчыламын, Караан туткан үмүтүм шам чырагым. Үзүлгөндү жеткирип улай албай, Көлөмү көл аккан тер тамчыларым. Тирүүлүктүн түйшүгү эргүү бербейт, Кыялдарым куюндап шамал желдейт. Илең салаң илээшпей…

Балтабай Полотов: "Жеңемдей боло көрбөсүн" (ыр саптар)

Балтабай Полотов: "Жеңемдей боло көрбөсүн" (ыр саптар)

Кээ бир кыз Кээ бир кыз керимселдей бойду сүйөт, Кээ бир кыз терең акыл ойду сүйөт. Болбогон ушакчынын сөзү менен, Жигитин таштап койуп жигит сүйөт. Кээ бир кыз жигиттерди көрүп…

Көчкүдө калган мергенчи (кошок)

Көчкүдө калган мергенчи (кошок)

Илгерки өткөн заманда, бир уруу журтту баккан көзгө атар мерген болгон экен. Күндөрдүн бир күнүндө тоо арасында аң уулап жүргөн мерген көчкүдө калып кетет. Көчкү астында калган мергендин аялы күйөөсүн…

Өскөнбай Бердибаев: "Арзыхан" "Рахманкул хан"

Өскөнбай Бердибаев: "Арзыхан" "Рахманкул хан"

Арзыхан Айдай сулуу Арзыхан , Алтымыш кызга арзыган. Жибектей сулуу Арзыхан, Жетимиш кызга арзыган. Нават кошкон чайдайсың, Назданып күлүп жайнайсың. Кант кошулган чайдайсың, Каткырып күлүп жайнайсың. Күлүшүң күндүн жаркыны,…

Страница 3 из 38