САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Эркайым Мамытова: “Менин ыйык Сарыколум” (ырлар жыйнагы)

Эркайым Мамытова: “Менин ыйык Сарыколум” (ырлар жыйнагы)

Менин ыйык Сарыколум Ыйыгымсын туулуп өскөн мекеним Мен өзуңдү баалай албай келемин Бүт дүйнөнү айланып кыдырсам да Теңей албайм сага жердин неченин Таза абаңдан дем алганды сагынам Сууң таза,…

Ак-Аркар, же асман-генерал тууралу баллада

Ак-Аркар, же асман-генерал тууралу баллада

Ак-Аркар, же асман-генерал тууралу баллада Мургабдык карыя Абло Пармановдун жаркын элесине арналат Ак-Аркар! Мекенисиң кийиктин, Мекенисиң бийиктин. Ак-Аркар! Ылдыйды карасаң ыманың учат, Өйдөнү карасаң тумагың учат. Биз тоого кычап,…

Сарыколдук жигиттин арманы

Сарыколдук жигиттин арманы

Сарыколдук жигиттин арманы Бул ыр Сары-Кол (Чыгыш Памир) жергесинде күн өткөрүп, жашоо кечирип жүрүп кыйын күндөргө дуушар болгон Сарыколдук жигиттин арманы. (“столба” уурдадың деп айыпталган) Турмуш кыстап кыйнады ,…

Таалай Сайназаров: "Биз жүргөн мезгил" (ыр саптар)

Таалай Сайназаров: "Биз жүргөн мезгил" (ыр саптар)

Биз жүргөн мезгил Биз жүргөн кезде башка эле Билемин аны жакшы эле Ал кезде деле көл толкуп Сай-сайда суулар акчы эле Биз жүргөн мезгил башка эле СССР доору жакшы…

Өскөнбай Бердибаев: "Ак жылгадан ат качты" (ырлар жыйнагы)

Өскөнбай Бердибаев: "Ак жылгадан ат качты" (ырлар жыйнагы)

Жашап жүрөм Жер үстүндө жашоо күнүм өткөрүп, Жашап келем жерден боорум көтөрүп. Жандүйнөмдүн табышмагын чече албай, Тагдырда миң өйдө төмөн өкчөлүп. Тапканымды жоготууга шашылып, Жогум издейм бар кылууга батынып.…

Асанкул кызы Калила: "Сары-Колум" (ыр саптар)

Асанкул кызы Калила: "Сары-Колум" (ыр саптар)

Сары-Колум Мейкиндигин улуу тоолор курчап турган, Суктанып чет элдиктер көңүл бурган. Таштаба Сары-Колумдай ыйык жерди, Суранам мен баарыңдан кыргыз тууган. Туу тутуп мекен кылып Сары-Колумду, Илгертеден ата бабам…

Страница 8 из 38