САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Өскөнбай Бердибаев: “Ак-Суу” (ыр саптар)

Өскөнбай Бердибаев: “Ак-Суу” (ыр саптар)

Ак - Суу Керилип жаткан кең Ак - Суу, Кайберен толо коктусу. Чаңкасам мөлтүр булагым, Урттаймын ууч толтуруп. Жаш кезде жанып шам чырак, Карагер чапсам камчылап. Сезимдер учса куш болуп,…

Дөөлатбек Эргешбаев: "Жасалма жан" (ыр саптар)

Дөөлатбек Эргешбаев: "Жасалма жан" (ыр саптар)

Эргешбаев Дөөлатбек Умарович 2002-жылы 27-июнда ТР Тоолуу-Бадахшан автономиялуу облусунун Мургаб районуна караштуу Ыраң-Көл айылында туулган.2020-жылы Аблеч Шаиков атындагы орто мектепти ийгиликтүү аяктап жогорку окуу жайына бет алган. Учурда Душанбе…

Тагдыр, тарых жана чындык

Тагдыр, тарых жана чындык

Илгери Чоң- Алай өрөөнүндөгү Кыпчак, Найман, Тейит уруулары орус аскерлери келишет экен, мал жанды тартып алып өзүбүздү кулакка тартат экен деп Сарыколдун көздөй көчүп, жолдо көп кыйынчылыктарга дуушар болуп, акыры…

Таалай Сайназаров: «Ач карышкыр» (ыр саптар)

Таалай Сайназаров: «Ач карышкыр» (ыр саптар)

Ач карышкыр Тоо койну турат тынчтык өкүм сүрүп кар учуп,бороон улуп, шамал жүрүп ак булут каалгыйт тийип аскаларга күн нуру тоо бооруна алсыз тийип кыш айы өз өкүмүн жүргүзүүдө айлана…

Ө.Бердибаев: "Мерген" (арноолор)

Ө.Бердибаев: "Мерген" (арноолор)

Мерген Көөнө- Коргон айылынан чыккан Орозаали мергендин жаркын элесине Кайберендүү тоодогу элден элең, Калың журттун мергени элең. Касиеттүү айылдагы элден элең, Калдайган журттун мергени элең. Кулжалуу төрдөгү элден элең,…

Калемгер-ага Таштанбеков Ыса Султанович

Калемгер-ага Таштанбеков Ыса Султанович

Тажикстан Республикасынын ТБАоблусунун Мургаб районунун Ыраң-Көл жамаатына караштуу Чечекти айылында 5-июнь 1960-жылы кара жумушчунун үй-бүлөөсүндө тууулган. Үй-бүлөөдө төрт бир туугандын ортончусу. 1968-жылы райондун борбору Мургабта №1 Ленин атындагы мектепке 1-класска…

Страница 6 из 38