САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Элим аман бол

Элим аман бол

Ак калпакчан Аска тоодой элим аман бол. Төп сүйлөгөн эл кадырын бегим аман бол. Көргөн күнгө таң калбаймын тагдыр ушундай, Кең Чоң-Алай, Сары-Колум тегим аман бол. Эл караган, журт…

Ата журт эстен кетпейт !

Ата журт эстен кетпейт !

АТА ЖУРТ ЭСТЕН КЕТПЕЙТ Сары-Колум алтын бешик туулган жерим.Өзүндө калып калды кырчын кезим.Мургабым сен эсиме түшкөнүндө.Азыр эле жөнөп кетким келет менин. Сары-Колум алтын бешик туулган жерим.Меймандос ак калпактуу кыргыз…

Мен киммин ?

Мен киммин ?

Мен киммин ? ойноп жүргөн жаш жүрөкмүн. Ыр жазалбай күнүгө жүдөмөкмүн. Ыр жазам акынмын деп мактанбаймын. Жашомду ырсыз элестете албаймын. Мен киммин ? Эл сыяктуу бир адамын. Жүрөгүм баарынан…

Сары-кол

Сары-кол

Кумдарың алтын сууларың каухар Сенчелик кандай кай жерде жер бар. Тоолорун жакут жандыгың аркар Кай жерге сени ким тенеп айтар. Таптаза абаң кантип сын тагам Сары-кол жерим бейиштен ашкан.…

Тууган жер

Тууган жер

Аркайган аска тоолор ар тарабың, Тууган жер ысык мага топурагың. Топоз, кой, аркар, кулжа мекендеген, Көз салып тууган жерде отурамын. Бахбур-Ата, Чеш-Төбө, Мадиянды, Табийгат ден-соолукка тартуулаган. Шамалы мээ сергиткен…

Страница 27 из 29