САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Сүмөлөк

Сүмөлөк

Асманда жамгыр себелеп, Ай аалам жашыл көгөрөт. Айт майрам менен Ноорузда, Айланат жаштар төгөрөк. Энелер салган сүмөлөк, Шарак-шарак кайнаган. Шайыр жаштык, шаңдуу күн, Бактылуу жаштар жайнаган. Аталар турат…

Көч жөнүндө

Көч жөнүндө

1978-жылдын июль айында Ооган Кыргыздарынын Кичи (Кичик) Памирде турган Тейт эли Ооган. орус согушунан качып, Пакистанга оогон учурда. өз жеринен аирылган элдин кайгы-капа. муң-зарын чагылдырган "Асли ватан» (Эси.л кайран Мекеним)…

Жаш талант

Жаш талант

Бүгүн сиздерди поэзияга шыгы бар Сары-Кол жергесинде туулуп өскөн жаш талант Эрали Токтосуновту тааныштыруу менен кыскача чыгармаларын сиздерге тартуулап кетүүнү чечтик. Эрали 1992-жылы Мургаб районунда туулган, азыркы учурда Кара-Көл…

Жан жыргалы туулган жер

Жан жыргалы туулган жер

Сары-колдон кытайга өтүп кеткен жерлерибизге арман ыр Ай тийген тоолор албырат, Арманым качан арылат. Арылат десем арманым, Ан сайын кайра жаңырат. Тирүү жандын жыргалы, Туулган жерде турбайбы. Туулган жерде…

Көргөн күн кайра бир келбей

Көргөн күн кайра бир келбей

Аскага улар уялап, Аркары чуркап кыялап. Айланайын Сары-Кол, Арманда кеттим аманат. Ар жерде жүргөн кулунуң, Сагынганда арданат. Тектирге бүркүт уялап, Текеси чуркап кыялап. Тегеренип барышка Тентегиң уялат. Тели-теңтуш, кыз-кыркын,…

Ак байтал ашуусу

Ак байтал ашуусу

Ак шейшеп болуп кийими, Аралап өтөп кийиги. Асманга тийген азуусу, Ак-байтал ашуу бийиги. Чапкындап бороон, куюну, Памирдин түндүк уюлу. Абасы сейрек, түтөк күч, Ак-байтал ашуу кыйыны. Көңүлгө берип…

Страница 26 из 29