Памирден узаган көч

Үркүтпөй кайберенди бийик белде,

Бүркүттөй уя салдык бийиктерге.

Тоолордо тоңгон муздун даамын татып,

Түнөктөш түгөй болдук кийиктерге.


Акын Өскөнбай Бердибаевдин "Памирден узаган көч" аттуу китеби жарык көрдү. Китепте Мургаптык кыргыздардын тагдыры, тарыхы, Улуу мекенге көчүп келген доор көчүндө басып өткөн жолу, жашоо турмушу жана тоо элине арналган залкар инсандардын Дооронбек Садырбаевдин, Өмүрбек Тиллебаевдин жана Мургаптык кыргыздардын чыгармалары, баяндамалар жана сүрөттөр камтылды.


"Памирден узаган көч" онлайн оуу

pamirden-uzagan-k-ch 2 pamirden-uzagan-k-ch 3