ПАМИРДЕН УЗАГАН КӨЧ

ПАМИРДЕН УЗАГАН КӨЧ

Өскөнбай Бердибаев: "Памирден узаган көч" Тоо элинин жаңы үмүтү, кубанычы, баштан өткөргөн кыйынчылыктары, тагдыры, келечеги, сагынычы, максаты, болуп өткөн доордун тарых барактарына чындык сыясына чыланып жазылып калды.