САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Ак-Балык Ата

Ак-Балык Ата

Күзгүдөй бети жалтырап, Көл сонуну Ак-Балык. Көргөндү таң калтырган, Жер сонуну Ак-Балык.Күн-түн өткөн коногуң, Эл сонуну Ак-Балык. Аркар, кулжа, кой, топоз, Жер сонуну Ак-Балык. Ош-Памирдин жолунда, Элдер өтөт айкалып. Келишкен…

Кара-Көл кусалыгы

Сагынам Сары-кол жеримди, ак пейил таза элимди. Балалыкта бир өскөн, курбу-курдаш теңимди. Кубушуп көлгө түшчү элек, кум менен үйдү курчу элек. Ал күндөр кайтпайт айла жок, бактылуу балдар биз элек.…

Памирим

Памирим

Жер элең атагың жок дайының жок. Турчу элең эч бир жанга керексиз окшоп. Кыргыздан башка элдер мында келип. Калган эмес мекен кылып сага токтоп. Памирим жериңде бар толгон байлык.…

Ашым мерген

Ашым мерген

Сары-Кол, Сары-Өзөндөн, Санаксыз аркар аттырган. Ак-Суу, Бахбур-Атадан Ашым мерген даңк алган. Аскадан учкан кыргыйсың, Ак-Аркар көрсөн ыргыйсьң Аттарга өңүт…

Сары-Колум алтын бешигим

Каймакка тойгон балдардын, кыпкызыл толмоч беттери Аксакалдардын боз үйдө, сүйлөшкөн таттуу кептери Ак чөлмөк ойноп өткөргөн, Сары-Колдун жайлоо кечтери Чачтарды бубак басса да, эсимден али кетпеди Санаадан такыр чыкпайсын, Сары-Колум…

Сары-кол элдик оозеки чыгармалар: Мамыраим ажы

Сары-кол элдик оозеки чыгармалар: Мамыраим ажы

Мамыраим Акжолбек уулу (1927-2004) Токтомуш айылы Мамыраим карыянып ыры 1 Шайтандин ишин таштайли. Ахыраттен баштайлы. Колума алдым каламды, Дин нусраттан…

Страница 33 из 38