КР жарандыгы (18.10.21)

КР жарандыгы (18.10.21)

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-бөлүгүнө, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесинин 2-бөлүгүнө, 28-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарына, 2-бөлүгүнө ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам:


1.Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө төмөнкү адамдардын өтүнүчтөрү канааттандырылсын:


УП № 467 от 18.10.21

2) АБДИЛАЗИЗ уулу Маманур, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ГБАОнун Мургаб районунда туулган;

3) АБДИЛДА кизи (кызы) Апиза, кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

34) АБЛАЗОВ Ихбалбек Асилбекович, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

36) АБСАМАТОВА Чолпонай Абдибалиевна, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

51) АЙДАРБЕК уулу Кутмаиали, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

53) АЙТКУЛОВ Кубанычбек Тилекбайевич, кыргыз, 1971-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

75) АХМЕДШАРИПОВ Тариэл Абдукадырович, кыргыз, 1953-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

79) БАЗАРБАЕВ Абдул-Вахид Махамматович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасьнын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

98) БЕРКМАМАТОВ Атабай Жайчибекович, кыргыз, 1970-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2004-жылы туулган Жайчибекова Рабия, 2011-жылы туулган Беркмаматова Анжирхан;

125) ИЛИЯС уулу Давлат-Али, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

128) ИРИСКУЛОВ Пайзилидин, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2018-жылы туулган Ирискулова Суусархан, 2019-жылы туулган Ирискулов Даниел;

132) ИСМАДИЯР кызы Гулжаннат, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

165) МАМАТНАЗАРОВА Ирискан (Ырыскан) Улукбековна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАвнун Мургаб районунда туулган;

185) МУСА уулу Абдул-Рахим, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

210) САТИЕВ Мамасали Бекжолович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

218) ТАДЖИБАЕВА Гулкайыр Исмамовиа, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

220) ТАДЖИКБАЙ уулу Абдулкысас, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

227) ТЕМИРХОЖАЕВА (Темирхожоева) Жээнгул Алашовна, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Аманиллаева Хабиба, 2010-жылы туулган Аманиллаева Умми-Хадича, 2012-жылы туулган Шаимов Абдулрашид, 2016-жылы туулган Аманиллаев Алинур;

231) ТОЙГОНБАЙ уулу Ташыбек, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

232) ДОКТОРОВА Зинат Таировна, кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Сулайман уулу Абдумалик, 2012-жылы туулган Хожомуратова Бурахим;


УП № 469 от 18.10.21

26) АБДУСАТАРОВ Джусупбек Муслимидииович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАСнун Мургаб районунда туулган;

28) АБДЫРАХМАНОВА Айчурак Сайитовна, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

29) АБДЫРАХМАНОВА Бубузарбап Джусупжановна, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

35) АБСАТАРОВА Назгул Абсата ровна, кыргыз, 1998- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

59) АПАЗОВА Зулайка Анарбаевна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБА0нун Мургаб районунда туулган;

87) БАЙЫШ уулу Нурмухамед, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

99) БЕКЕБАЕВА Гулмира Исмадияровна, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

100) БЕКЖОЛОВА Азизбубу (Азизбубу) Саипжановна, кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Ошуров Зиннураин, 2010-жылы туулган Ошурова Сапархул, 2013-жылы туулган Насиров Умар;

122) ГЕНЖЕБАЙ кызы Бубуамина, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2019-жылы туулган кызы Ырыскулова Дария;

126) ГОЖОБАЕВА Кантайым Азимовна, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

130) ГЫДЫРМЫШОВ Нуртилек Бекжолович, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасыньш ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

131) ДАВЛАТБЕК кызы Бубузумурат, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасыньш ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

137) ДЖАКИПОВ Максатбек Джаркынбаевич, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

138) ДЖАКИПОВ (Джакыпов) Тойчубек Ашымович, кыргыз, 1975-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

143) ДЖУЛАЕВА Буухан (Буухан) Маматжумаевна, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2010-жылы туулган Неткабылова Бубуракия, 2012-жылы туулган Алишеров Тойчубек, 2015-жылы туулган Алишерова Бубугузал, 2017-жылы туулган Неткабылова Муслима;

144) ДЖУМАБАЕВА Айсалкын Довуткуловна, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

150) ДУЙШОНБАЙ кызы Эльза, кыргыз, 2002-жьшы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

169) ЗАЙНИДИНОВ Абубакир Абибуллаевич, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин ТБАСнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2005-жылы туулган Абубакир кызы Фатима, 2006-жылы туулган Абубакир уулу Абунур, 2011-жылы туулган Абибуллоев Абдыганы;

170) ЗАЙНИДИНОВА Айгул Аманиллаевна, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

179) ИБРАГИМОВА Элмира Абдигапаровна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

180) ИБРАИМОВА Айжаркын Айтбаевна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

181) ИБРАИМОВА Зулпия Айилчиевна, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2009-жылы туулган Дз^шобай кызы Бубужумагул, 2011-жылы туулган Медетов Абубакир;

200) КАДЫРОВ Саитбек Джумабаевич, кыргыз, 1982-жьшы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

204) КАМАРОВ Алипбек Асилбекович, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

210) КАМЧИБЕКОВА Айседеп Коконбековна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2012-жылы туулган Абылкасымов Ариет, 2013-жылы туулган Абылкасымов Алмаз, 2016-жылы Абдилазизов Абдулвахид;

234) КУДАИБЕРДИЕВ Дуйшобай Харыбекович, кыргыз, 1961-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

244) КУТБИДИНОВА Шарапат Тойчуевиа, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

251) МАЙРАМБАЙ уулу Токтобай, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

260) МАМАЕВ Семетей, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

267) МАМАТОРОЗ кызы Бубудинар, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

268) МАМБЕТКУЛОВ Кутман Нийматиллаевич, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

271) МАНАС уулу Талантбек, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

295) МИНБАЕВ Чынгыз Аюколович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

326) НАСРИДИН уулу Абдуллатиф, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

334) НИШАНБАЕВ Сулайман Курбанбаевич, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

339) НУРАНОВА Улчахан Турсунбаевна, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2004-жылы туулган Абиталип кызы Наргиза, 2015-жылы туулган Аматова Нафиза;

345) ОРОЗАЛИЕВ Мухаммадсали Дуйшоевич, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

359) РАИМКУЛОВА Бубумалике Заирбековна, кыргыз, 1996-жылы туулган Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

362) РАХМАНКУЛ уулу Аматбек, кыргыз, 1991-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

370) РЫСБАЕВА Батма Абдусатаровна, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Орозалиев Мухаммедкамил, 2015-жылы туулган Орозалиева Асел, 2018-яшлы туулган Орозалиева Мукарам;

375) САДРИДИН уулу Эрбол, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

400) СУЛТАНОВ Бекболот Ишенбекович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

414) СЫДЫКОВ Зулпукаар Маматисаевич, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

422) ТАШТЕМИР кызы Наргиза, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

444) ТУРДУБЕКОВА Апида Тохматбаевна, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Назарова Зулхумар, 2008-жылы туулган Хожатханов Зулфукаар;

450) УМАРБАЕВ Шакирбай Душобаевич, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасыньш ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

484) ХАРИБЕК КИЗИ (Харыбек кызы) Айзаада, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

511) ШАДЖАНОВА Миргул Исмаиловна, кыргыз, 1998- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

529) ЭГЕМБЕРДИ кызы Минайым, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

542) ЭШМАТОВ Нусурат Айдекеевич, кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб район)шда туулган;


www.sary-kol.ru

Дополнительная информация

Урматтуу окурман, эгер сизде да ушул сыяктуу элибизге, жерибизге байланыштуу материалыңыз болсо, тезинен дүйнө жүзү менен бөлүшүңүз. Биз кабарыңызды заматта жер жүзүндөгү мекендештерге жеткиребиз. Алар көрүп, окуп, сиздин кабарыңызга үн кошушат.


Кабарыңызды кыскача баяндап жана кабардын аудиосун, видеосун, сүрөтүн да кошуп Viber же WhatsApp аркылуу +79278161260 номерине жөнөтсөӊүз болот. Кабар сайтыбыздын "Памир кабарлары" бөлүмүнө чыгат.

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены