КР жарандыгы (18.04.22)

КР жарандыгы (18.04.22)

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-бөлүгүнө, "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесине, 28-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарына, 2-бөлүгүнө ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам:


1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө төмөнкү адамдардын өтүнүчтөрү канааттандырылсын:

 

УП № 117 от 18.04.2022

1)АБЖАМИЛОВА (Абджамилова) Рахиля, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

3) АБДИХАНЫ уулу Абдисалам, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

15) АБИЛКАСИМОВ Абдираим Абдилмажитович, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

17) АБУБАКИРОВА Динара, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

34) АЙДЕКЕЕВ Расулбек Суйунбаевич, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

49) АНВАРБЕКОВА Калымбубу Рыскуловна, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2015-жылы туулган Бегматаев Абу-Рамис, 2017-жылы туулган Бегматаев Абдужапар, 2018-жылы туулган Бегматаев Абдугапар, 2021-жылы туулган Бегматаев Абдусапар;

58) АСАНОВА Ясира Жаркынбаевна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

71) БАКИБАЕВ Ахматали, кыргыз, 1991-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2016-жылы туулган Бакыбаев Эрлан, 2018-жылы туулган Бакыбаев Мирлан;

80) БЕГМАМАТ кызы Сезимай, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

82) БЕКЕБАЕВ Ошур Г енжемаматович, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

83) БЕКЖОЛ кызы Гулиза, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

115) ДАВЛАТБЕК кызы Махбурат, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

125) ДУЙШОНБАЙ кызы Мендигул, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2014-жылы туулган Артиков Абдитолиб, 2016-жылы туулган Артиков Сайфудин, 2018-жылы туулган Артикова Камила, 2021-жылы туулган Артыкова Саида;

129) ЖАЙЧИБЕК кизн (Жайчибек кызы) Рахат, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

146) ЗАЙНИДИНОВА Бубужипар Аманиллаевна, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

148) ЗОИРОВ Тожидин Жолдошович (Джолдошович), кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2009-жылы туулган Зоиров Азамат, 2011-жылы туулган Зоиров Акылбек, 2014-жылы туулган Зоиров Бекзад, 2014-жылы туулган Зоиров Шерзад, 2019-жылы туулган Жолдошов Эдилбек, 2020-жылы туулган Жолдошова Раяна;

160) ИСМАЙИЛ уулу Махамадаали (Махамадаали Ысмайыл уулу), кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

163) КААРОВА Саламат Эсенбековна, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

176) КАРИБЕК уулу Кадираали, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

187) КЕНЖЕКУЛОВ Арапбай Жоробекович, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

192) КИЯБЕКОВА Арзихан Эгенбердиевна, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

207) КУРБАНАЛИ кызы Дамира, кыргыз, 2001-жьшы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

222) МАКАМБАЙ кызы Галияхан, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

225) МАМАСАДИКОВА Буайхан Аттокуровна, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

227) МАМАСЕИТОВ Аширбек Мурзакулович, кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

231) МАМАТОСМОНОВ Абдикарим Сатыбалдиевич, кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

258) МУРЗАКУЛОВ Байали Эламанович, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

276) НИЙМАТИЛДА уулу Абдурахман (Абдырахман), кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

279) НУРАЛИЕВА Небрехан Маматисаковна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

281) НУРМАМАТ уулу Медербек, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

282) НУСРАТИЛДАЕВ Аваз Нурланович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

284) ОГАНБЕКОВ Жузбай (Жузбай) Мамадкабулович, кыргыз, 1976-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Оганбеков Абдусалам, 2011-жылы туулган Маматкабылова Жумагул, 2013-жылы туулган Оганбеков Рустам, 2016-жылы туулган Оганбеков Нуридин;

286) ОМУРБЕКОВА Бусапира, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

315) САДИБАКАСОВ Абдул-Гапур Топчубаевич, кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

340) СУЛАИМАНОВ Асамидин Айбашович, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

342) ТААБАЛДИЕВ Аширали (Ашырали) Камалович, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

343) ТААБАЛДИЕВ Замир Максатбекович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

344) ТАГАЕВА Зубагул Карибековна, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Таабалдиева Айсезим, 2017-жылы туулган Таабалдыев Марлен, 2020-жылы туулган Камалова Аймээрим;

350) ТАШТАНОВА Айзада Ахунбековна, кыргыз, 1975-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

353) ТАШТАНОВА Уулкан Табалдыевна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

362) ТОЙЧУЕВ Талантбек Мурзахматович, кыргыз, 1997- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

365) ТОКТОГУЛОВА Арзикан, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2018-жылы туулган Абдираим кызы Саламат, 2021-жылы туулган Абдилмажитова Раяна;

366) ТОКТОСУНОВ Суйундук (Суйундук) Асанович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

367) ТОКУРОВ Кенешбек Бердибекович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

368) ТОРОГЕЛДИЕВА Рахима, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

395) УРАЗОВ Оторбай Камилович, кыргыз, 1967-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

457) ЭГЕМКУЛОВ Талантбек Эргешович, кыргыз. 1982-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

468) ЭШМАТОВА Салтанат Илязовна, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;


УП № 118 от 18.04.2022

4) АБДИЛАМИТ уулу Нурдоолат, кыргыз, '2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

16) АБИЛАЗОВ Бекболот Генжекулович, кыргыз. 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

17) АБИШЕВ Абуали Галдыбаевич, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

22) АДИЛБЕКОВА (Адылбекова) Махабат Мухамедсадиковна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

27) АЗАНОВ Азамат Азанович, кыргыз, 1991-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Азанова Азиза, 2017-жылы туулган Азанова Асема, 2019-жылы туулган Азанова Азифа;

30) АЙДЕКЕЕВ Жумамидин Суйунбаевич, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

32) АКЖАРОВ Муратбек Маматурдуевич, кыргыз, 1975-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

42) АЛИМСАИТОВА Бубуалима Тагайбековна, кыргыз, 1975-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

46) АМАНБАЕВА Фатима Курбанбековна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

57) АРЫКБАЕВА Бааргул Мусабековна, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

71) БАЛТАБАЕВ Токтомурат Шамсидинович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

73) БЕГМАТАЕВ Базарбай Турумтаевич, кыргыз, 1988- жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

93) ГАЗИЕВ (Газыев) Канатбек Садирбекович (Садырбекович), кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

95) ГАНИБАЕВ Расул Мамад-Акиевич, кыршз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

105) ДАВЛАТБЕК уулу Нурсултон (Нурсултан), кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

110) ДЖОЛУКЕЕВ Медербек Ошурович, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2003-жылы туулган Медербек кызы Ибадат, 2006-жылы туулган Медербек уулу Мухаммадикрам, 2009-жылы туулган Жолукеев Мухаммад-Садык, 2015-жылы туулган Джолукеева Мунира;

152) ИСМАИЛ уулу Токтобек (Токтобек Исмаил уулу), кыргыз, 1994-жылы, Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

156) ИСРАИЛОВ Кубаничбек Нусратилдаевич, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2017-жылы туулган Исраилова Саара, 2019-жылы туулган Исраилова Жамила, 2021-жылы туулган Исраилова Зейнеп;

162) КАМАЛОВ Бахбурали Самидиновнч, кыргыз, 2003- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

163) КАМАРОВ Эрали Жаанбаевич, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

170) КАРИБЕК уулу Батирали, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

176) КЕЛДИБЕКОВА Гулпия Исматилдаевна, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

177) КЕЛДИБЕКОВА Кайрилниса (Кайрылниса Келдибекова), кыргыз, 1991-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

184) КОЗУБАЕВА Нурайим (Нурайым) Очубековна, кыргыз, 2001- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

191) КОЧМАНБЕТОВА Айнура Корголбаевна, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге; 2004-жылы туулган Талантбек кызы Зарина, 2006-жылы туулган Талантбек уулу Абдулло;

193) КОЧОРОВ Келдибек Абсатарович (Абсаттарович), кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

194) КОШУБАКОВА Замира Токтомуратовна, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2009-жылы туулган Ибраимов Мухаммедрауф, 2011-жылы туулган Ибраимов Абдулмаруф;

200) КУРБАНБАЕВ Акбар Мамасалиевич, кыргыз, 2001- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

212) КУШБАЕВ Канатбек Абдирахманович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

216) МАМАСАИТОВА Жылдыз Мурзакуловна, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

219) МАМАТАМИРОВА Рахат Маматамировна, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

223) МАМАЮНУСОВА Миргуль Эркебаевна, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

249) МУСА кизи Бубухалифа (Бубухалифа Муса кызы), кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

252) МУСАЕВ Элмурат Акылбекович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

260) НИШАН-АЛИ уулу Таирбек, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

262) НИЯЗБЕКОВ Адылбек Гожомбердиевич, кыргыз, 2000- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

276) ПАХИРОВА Бегимай Турганбаевна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2019-жылы туулган Генжекулова Айымхан, 2021-жылы туулган Генжекулов Алсабур;

316) СУЛАЙМАН кизи Шараапатхан, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

318) СУРАНЧИЕВА Ырыскан Камаловна, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

321) ТААБАЛДИЕВА Жузумхан Бегалиевна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

322) ТАБАЛДИЕВ Курбанали Эрмекбайевич, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Табалдиев Даниел, 2014-жылы туулган Табалдиев Абдулмажит, 2016-жылы туулган Табалдиев Абузар;

323) ТАГАЕВ Мухамед-Гайим Таштанбекович, кыргыз, 1991-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

331) ТАШТЕМИРОВА Алмахан Эргешовна, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

338) ТОКУЕВ Абдилманап Ысаевич, кыргыз, 1980-жылы, Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

349) ТУРДУБАЕВ Нуртилек Базарбаевич, кыргыз, 1996- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

352) ТУРУМТАЕВ Нурсултан Абдижамилович, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

353) ТУРУМТАЕВА Зулайка Асановна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

355) УМАРОВ Муратали Убайдиллаевич, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

416) ЭГЕМКУЛОВ Бегали Абдимиталипович, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

419) ЭРКЕБАЙ кизи (Эркебай кызы) Айимхан, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;


УП № 119 от 18.04.2022

9) АБДЫРАЗАКОВ (Абдиразаков) Нуртилек Келдибекович, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

10) АБДЫРАХМАНОВА Тахмина Абдураимовна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

11) АБСАМАТОВ Болотбек Абдибалиевич, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

27) АМАТОВ Бекназар Ашымович, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

49) ГОЖОМКУЛОВА Гулзат Жакиповна, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2014-жылы туулган Кудайбердиев Абу-Али, 2017-жылы туулган Кудайбердиев Зулпукаар;

56) ЖАЙЧИБЕКОВА Бубуманзира Атабай кызы, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2017-жылы туулган Абдилдаева Мелек, 2019-жылы туулган Абдилдаев Байэл;

78) МАМАНИЯЗОВ Муратбек Усонбаевич, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2014-жылы туулган Маманиязов Абдулло, 2016-жылы туулган Маманиязова Курбанбубу (Курманбубу), 2018-жылы туулган Маманиязова Акшоола;

87) МАРАТ уулу Шамирек, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

94) МУНДУЗБАЙ уулу Абдужалал, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

ПО) ПАЗИЛБЕК уулу Мухамедсали, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

111) ПАРМАНОВ Коконбек Сарыбаевич, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Парманова Айгерим, 2016-жылы туулган Парманова Ханзада, 2019-жылы туулган Парманов Хамза;

114) ПОЛОТОВА Кыял Джээналиевна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

118) САТАРОВ Жапар Маматсалиевич, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб району нда туулган;

124) ТЕЙИТОВ Абдушамил Маматазимович, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;


www.sary-kol.ru

Дополнительная информация

Урматтуу окурман, эгер сизде да ушул сыяктуу элибизге, жерибизге байланыштуу материалыңыз болсо, тезинен дүйнө жүзү менен бөлүшүңүз. Биз кабарыңызды заматта жер жүзүндөгү мекендештерге жеткиребиз. Алар көрүп, окуп, сиздин кабарыңызга үн кошушат.


Кабарыңызды кыскача баяндап жана кабардын аудиосун, видеосун, сүрөтүн да кошуп Viber же WhatsApp аркылуу +79278161260 номерине жөнөтсөӊүз болот. Кабар сайтыбыздын "Памир кабарлары" бөлүмүнө чыгат.

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены