КР жарандыгы (18.01.22)

КР жарандыгы (18.01.22)

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-бөлүгүнө, "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесине, 28-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарына, 2-бөлүгүнө ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам:


1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө төмөнкү адамдардын өтүнүчтөрү канааттандырылсын:


УП № 8 от 18.01.2022

4) АБДИЛАЗ кызы Турдухан, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

5) АБДИЛДА кизи Нуря (Нурия), кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

21) АБДУЛКАСИМОВ (АБДЫЛКАСЫМОВ) Манас Рахманкулович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

66) АЗИС кизи (кызы) Ширингул (Ширингул), кыргыз, 2001- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

68) АЙБАШОВ Маратали Бакыбаевич, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

69) АЙДАРБЕК кызы Кумушай (Кумушай), кыргыз, 2002- жылы Талсикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

72) АЙТКУЛУ кызы Нигина, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

73) АЙТМАМАТ уулу Нурсултан, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

80) АКЖОЛ уулу Таласбек, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

83) АКМАТБЕКОВ Каиатбек Абдиламитович, кыргыз, 1998- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

84) АКМАТБЕКОВ Талаитбек Абдиламитович, кыргыз, 1999- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

89) АЛАПАЕВ Имамидин Давлетбекович, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

106) АЛРАХМАН уулу Кудайберди, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

115) АМИР кызы Каныкей, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

124) АНАРБАЕВ Жакен Каландарович, 1981 года рождения, кыргыз, уроженец Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

127) АРАПБАЕВ Мухаммед-Аали (Мухаммед-Аалы) Абдилдаевич, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

129) АРЗИМАМБЕТОВ (АРЗЫМАМБЕТОВ) Топчубай, кыргыз, 1953-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

131) АРТИКОВ (Артыков) Умар Жаанбаевич, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

136) АСКАР уулу Калмурза, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

139) АТАБЕКОВ Максатбек Келдибекович, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

157) АХУНБАЕВ Канатали Ысмайылович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

158) АШИМОВ Абдумалик Ташбаевич, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

161) АШЫМОВ (Ашимов) Эргешбай Камаридинович, кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

163) БАДИРОВА Анара Аттокуровна, кыргыз, 1991-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2014-жылы туулган Ашимова Шаанбубу, 2017-жылы туулган Ашымов Баймурза, 2018-жылы туулган Ашимов Баяман;

170) БАЙЫШ кызы Сандагул, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

176) БАКЫБАЕВ Имомали Мухтаралиевич, кыргыз, 2002- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

188) БЕЛЕКБАЙ уулу Жыргалбек (Жиргалбек), кыргыз, 1999- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

204) БУРХАНОВ Нурмухаммед Мамасалиевич, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

210) ГАЗИБЕКОВА (Газыбекова) Айдай Тойчиевна, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2016-жылы туулган Ахматбекова Асия, 2018-жылы туулган Алишер кызы Алия, 2020-жылы туулган Алишер кызы Мехрима;

211) ГАЗИБЕКОВ Мухамедиса Тойчуевич, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

212) ГАИПОВА Айнура Камаровна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

214) ГАЙЫПОВА Айнура Токтосуновна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

226) ГОВАРБЕК кызы Назгул, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

227) ГОВАРБЕК уулу Гулжигит, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

253) ДЖАКЫПОВА Жумагул (Жумагул) Абдыкалыковна, кыргыз, уроженка Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

255) ДЖАМИЛОВА Ханзаада Мергенбаевна, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

266) ДЖУРАЕВА Ханзада Маматсалиевна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

268) ДООРБЕКОВ Эргешбай Корголбаевич, кыргыз, 1977-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

269) ДОСАТОВА Гулсунай Абдибаитовна, кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2005-жылы туулган уулу Токтосун уулу Рахмидин;

270) ДОСБЕКОВ Мирзакелди (Мырзакелди) Мамарасулович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

273) ДУЙШО уулу Абилкасим, кыргыз, 1998-жыды Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

280) ЖАЙЧИБЕКОВ Нурлан Атабаевич, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

288) ЖОРОЕВА Санжира Ыдырысовна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

291) ЖУМАМАТ кызы Гулбарчын, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

295) ЖЭЭНТАЙ уулу Топчубай, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

297) ЗАИРБЕК уулу Асылбек, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

299) ЗАРЫЛБЕК кызы Рахима, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

311) ИБРАГИМОВА Дамира Азизбековна, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

314) ИБРАИМОВА Калыйман Айылчиевна, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2011-жылы туулган Анарбаев Абдурахим, 2014-жылы туулган Анарбаев Али, 2016-жылы туулган Анарбаева Мубина;

328) ИСКЕНДР (Искенденр гисари) уулу Нуртилек, кыргыз, 2000- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

330) ИСМАИЛОВ Нурлан Алимкулович (Альшкулович), кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

362) КАРАБАЕВА Нина Назаровна, кыргыз, 1959-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

379) КЕЛДИБЕКОВА Нурпери Шералиевна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

397) КОРГОЛБАЙ кызы Бубуфатима, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

399) КОЧМАНБЕТОВА Шадигул Исмаиловна, кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

401) КОШУБАКОВА Бүбүгүл (Бубугул) Токтомуратовна, кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2004-жылы туулган Кочонова Бухава, 2007-жылы туулган Кононов Абдырахман, 2010-жылы туулган Кочонова Махфуза, 2016-жылы туулган Примбердиев Абдилхавис;

402) КОШУБАКОВА Бубумаржан Бекмуратовна, кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

404) КУДАЙБЕРДИЕВ Бектемир Жееналиевич, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

405) КУДАШОВ Ахмед-Али Шералиевич, кыргыз, 2001- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

430) КЫЯБЕКОВ Маматкалык Эгембердиевич, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2014-жылы туулган Кыябеков Мухаммедали, 2017-жылы туулган Кыябеков Нурхамид, 2019-жылы туулган Кыябеков Абдуталип;

445) МАЙРАМБЕКОВА Гулсара, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

465) МАМАТИСА уулу Мирзабек Тагай-Тегин, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

501) МОМУНБАЕВ Абдужапар Мусаевич, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

502) МОМУНБАЕВА Ырысбубу (Ырысбубу) Маматисламовна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

529) НИШАНБАЕВ Максатбек Тойкулович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

532) НИЯЗБЕКОВ Садии Камарович, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

536) НОРУЗБАЕВ Алмаз Харибекович, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

550) ОЛЖОЧИЕВА Бубусалилла (Бусалилла) Сулаймановна, кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Камаров Кудайберген, 2008-жылы туулган Камарова Равшангул, 2009-жылы туулган Камарова Наргиза, 2014-жылы туулган Ниязбекова Бубузахара, 2018-жылы туулган Ниязбеков Ибрагим;

558) ОРОЗОБАЕВ Бактияр Эргешбаевич, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

559) ОРОЗОБАЕВА Айгерим Эргешбаевна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

566) ОШУРОВ Талантбек Амзаевич, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

593) РАИМБЕРДИ кызы Рухия, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

594) РАИМЖАНОВ Абдимажит Токтосунович, кыргыз, 1969-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

610) РЫСБАЙ кызы Айхан, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

617) САИТОВА Азиза Мамадсалиевна, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

626) САЙИТОВА Турдугул Абдурашитовна, кыргыз, 1999- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

640) САПАРАЛИЕВА Анара Авазбековна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

642) САПАРОВА Тоюн Исаковна, кыргыз, 1976-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Исманбай уулу Жаанбай, 2011-жылы туулган Максудова Наргиза;

649) САТИМКУЛОВА Бубуалма Сыдыковна, кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

685) СУЛАЙМАН уулу Данияр, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

692) ТААБАЛДИЕВ Киялбек (Кыялбек) Бегалиевич, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

702) ТАИРОВ Махмутали Тилебалдыевич, кыргыз, 1969-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

705) ТАШБЕКОВ Торогази (Торогазы) Абдилдабекович (Абдылдабекович), кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

711) ТЕЙИТБЕВА Оргогул Абдыхалыковна, кыргыз 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

712) ТЕЙИТОВА Гулнарахан Кыргызбаевна, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

716) ТЕРМЕЧИКОВ Ибрахим Мамадинович, кыргыз, 2003- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

724) ТИЛЕКБАЕВ Доолатбек Ражапбекович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

725) ТИЛЕКБАЕВ Исражидин Ражапович, кыргыз, 1999- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

731) ТОЙГОНБАЙ кызы Нурия, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

734) ТОКТОБЕКОВ Абакир Таштемирович, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

736) ТОКТОСУН кызы Нуриза, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

738) ТОКТОСУНОВ Нуртилек Усонович (Усенович), кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

744) Т0Р0КУЛ кызы Сабирахан, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

756) ТУРДАЛИ кыэы Орозгул; кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

757) ТУРДАЛИ уулу Хабибила, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

768) УБАИДИЛДА кызы Нуриза (Нуриза Убайдилда кызы), кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

773) УМАРОВА Гулжахан Ниматовна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

788) УСЕНОВ Турдаалы (Турдаали) Кутбидинович, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин ТБА0нун Мургаб районунда туулган;

823) ХАЛБАЙ уулу Туратбек, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

868) ШАИКОВА Гулпия (Гүлпия) Жанибековна, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

877) ШАМШИДИН кызы Бусамар, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

887) ШЕРАЛИЕВА Филюра Мусаевна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган уулу Шералиев Фейсал;

899) ЫРЫСБЕК кызы Жылдыз, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасыньш ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

900) ЫРЫСБЕКОВ Майрамбек, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасыньш ТБАОнун Мургаб районунда туулган;


УП № 11 от 18.01.2022

31) АБДУСАТАРОВ Нурсалим Муслимидинович, кыргыз, 2000- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

44) АДЫЛБЕКОВ Тимур Мухамедсадыкович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

47) АЙДАРОВ Кубаничбек Жумаматович, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

63) АЛИМКУЛОВ Мамажусуп Кудайбердиевич, кыргыз, 1965-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Кудайбердиев Мухаммедшукур, 2009-жылы туулган Алимкулова Бубужамал, 2010-жылы туулган Алимкулова Бухабиба, 2016-жылы туулган Мамажусуп кызы Бубусаида;

65) АЛИПБЕКОВА Буфатима Жоробаевна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2018-жылы туулган Давлатбекова Малика, 2020-жылы туулган Давлатбеков Умар;

72) АНАРБАЕВ Ырысбек Жолонович, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

81) АСАНКУЛ кызы Калила, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

107) БАКИРОВ Абилкасим (Абылкасым) Омурбекович (Өмүрбекович), кыргыз 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

131) БОРОШОЕВ Муратали Келдибекович, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

143) ГАЗЫБЕКОВА Урниса Калдарбековна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

147) ГАПАРОВА Мээрхан Адилбековна, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

155) ГЕНЖЕМАНБЕТОВА Элмира Исмадияровна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

178) ДЖАНИКУЛОВ Нураали Тилебалдыевич, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2014-жылы туулган уулу Джаникулов Кутманали;

183) ДЖЕНЕКОВ Давлатбек Абдылкысасович, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

186) ДЖУМАЕВА Кумушай (Күмүшай) Эгембердиевна, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

190) ДЖУНДУБАЕВ Исман Махсудович, кыргыз, 1976-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

206) ЖОРОБАЙ уулу Мухаммед-Умар, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

215) ЖУНУСОВА Даткайым Халыковна, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

223) ЗАКИРОВ Бахридин Рахматуллаевич, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

258) КАЗАКОВ Мухаммед-Али Апсарханович, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган

264) КАМАРОВ Исмайил Илиясович, кыргыз, 1954-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

280) КЕНЖЕБАЕВ Мухидин Маматосмонович, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

297) КУДАЙБЕРГЕНОВ Асанкул Кубатбекович, кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

300) КУЛУЕВА Гулина Бекжоловна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

301) КУРБАНБАЕВА Айтолкун Джанаровна, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2014-жылы туулган Абдилаатова Алия, 2016-жылы туулган Абдилаатова Хабиба;

315) МАДАЛИЕВ Нурлан Усонович, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

322) МАЙРАМБАЕВ Каримкул Анарбаевич, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

323) МАЙРАМБАЕВ Муратбек Турумтаевич, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

328) МАМАДКАБУЛ кызы Буасал, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Кубанычбек уулу Рашит, 2018-жылы туулган Айдаров Хаким;

340) МАМАТИСАЕВА Бааргул Акылбековна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

341) МАМАТКУРБАНОВА Бермет Кубаничбековна (Кубанычбековна), кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

346) МАМАТОСМОНОВА Кулпунай Аттокуровна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

360) МЕДЕТОВ Дуйшонбай (Дүшөнбай) Умарбаевич, кыргыз, 1971-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

421) ОРОЗБАЕВА Айсулуу Кадырбековна, кыргыз, 1983- жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

422) ОРОЗЕКОВ Абдыганы Джоробекович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

427) ОРУНБАЕВА Изатхан Исраиловна, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Кубатбекова Алися, 2009-жылы туулган Кубатбеков Салайидин, 2014-жылы туулган Кудайбергенов Нурмухамед;

441) ПРИМБЕРДИЕВ Асамидин Топчубаевич, кыргыз, 1971-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Асамидин уулу Аалымбек, 2007-жылы туулган Асамидин уулу Улукман, 2014-жылы туулган Топчубаев Нурлан;

493) САТЫБАЛДИЕВ Максатбек Мурзабекович, кыргыз, 1998- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

532) ТААБАЛДЫЕВА Турдухан Таабалдыевна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2017-жылы туулган уулу Казаков Нурахмед Мухаммед-Алиевич;

534) ТАЙГАЙБЕК УУЛУ Бакит (Бакыт Тагайбек уулу), кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

570) ТУРДУМАМАТОВ Нурмухаммед Эркинбекович, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

581) УМАРОВА Тахмина Манасовна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

591) УСЕНОВА Умут Эргешовна, кыргыз, 1977-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

637) ХОЖОМУРАТОВА Кундуз Сулаймановна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

648) ХУДАЙБЕРДИЕВА Нишанбубу (Нишанбүбү) Забердиновна, кыргыз, 1975-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

677) ШАРАБИДИНОВ Рустам Абилкасимович, кыргыз, 1990-жьлы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

www.sary-kol.ru

Дополнительная информация

Урматтуу окурман, эгер сизде да ушул сыяктуу элибизге, жерибизге байланыштуу материалыңыз болсо, тезинен дүйнө жүзү менен бөлүшүңүз. Биз кабарыңызды заматта жер жүзүндөгү мекендештерге жеткиребиз. Алар көрүп, окуп, сиздин кабарыңызга үн кошушат.


Кабарыңызды кыскача баяндап жана кабардын аудиосун, видеосун, сүрөтүн да кошуп Viber же WhatsApp аркылуу +79278161260 номерине жөнөтсөӊүз болот. Кабар сайтыбыздын "Памир кабарлары" бөлүмүнө чыгат.

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены