КР жарандыгы (15.03.2021)

КР жарандыгы (15.03.2021)

Кыргыз Республикасыныи жарандыгын кабыл алуу жөнүндө

Кыргыз Республикасыныи Конституциясынын 64-беренесинин 7-бөлүгүнө, “Кыргыз Республикасыныи жарандыгы жөнүндө” Кыргыз Республикасыныи Мыйзамынын 13-!4-беренелерине, 28-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарына, 2-бөлүгүнө ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасыныи Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам:


Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө төмөнкү адамдардын өтүнүчтөрү канааттандырылсын:

 

УП №70

15.08.21

 

27) АБУБАКИРОВ   Абу-Зарр   Абубакирович, кыргыз,1995- жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

32) АБСАМАТОВА   Жаркинай   Айдаркуловна, кыргыз, 1999-жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

40) АЗИМОВ Абубакир Айылчиевич, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин Мургаб районунда туулган.

 

41) АЗИМОВА Айимбубу Айилчиевна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Аличур айылында туулган

 

42) АЙБАШОВ Мухтарали Бакыбаевич, кыргыз, 1976-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган.

 

65)   АМИРАКАНОВА   Палмира   Шаршеновна, кыргыз,1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган. Аны менен бирге 2016-жылы туулган кызы Ибраева Лазира;

 

69) АПАНДИЕВА   Гулнара   (Гульнара)   Ахматбековна,кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган. Аны менен бирге 2015-жылы туулган кызы Ахматбекова Аделина;

 

72)   АСАНБЕКОВА Жаннатбубу (Жаннатбубу) Жороевна,кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Ранг-Кол айылында туулган

 

92) АШИМОВ Ахматбек Суранчиевич, кыргыз, 1962-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Кызыл-Рабат айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Ахматбек уулу Бахтияр, 2010-жылы туулган Ашимов Мамрасул;

 

93) АШИРБЕКОВА Жанара, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган;

 

120) БЕГАЛИЕВ Акжолбек Бегалиевич, кыргыз, 1992-жыльт Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Аличур айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2018-жылы туулган Бегалиев Адилет, 2018-жылы туулган Бегалиев Рамис;

 

126)   БЕККУЛИЕВА Азизбубу Карибековна (Карыбековна),кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

169) ГЕНЖЕМАМАТОВА Гулзада Асатиллаевна, кыргыз,1998-жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

174) ГУЛАМАЙДАРОВ   Абдилхак   Абдилаевич, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Коно- Коргон айылырща туулган. Аны менен бирге балдары: 2002-жылы туулган Гуламайдаров Нуртилек, 2005-жылы туулган Гуламайдарова Тоюн, 2010-жылы туулган Гуламайдаров Нурмухамад, 2012-жылы туулган Гуламайдарова Ташбубу, 2017-жылы туулган Гуламайдарова Сумаййа;

 

175) ГУЛОМАЙДАРОВ Абушакир Абдилазизович, кыргыз,1999-жылы   Тажикстан   Републикасынын   ТБАОнун   Мургабрайонундагы Коно-Коргон айылында туулган

 

189) ДЖАКИПОВ Абдусаит Тойчубекович, кыргыз, 1998-жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

190) ДЖАКИПОВА Мисира Исмаиловна, кыргыз, 1998-жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Аличур айылында туулган

 

220) ЖАКИПОВА Толгонай Ахматбековна, кыргыз,1977-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

268)   ИСАЕВ Бекжол Заирович, кыргыз,   1997-жылы Тажикстан Республикасынып ТБАОнун Мургаб районунда туулган

 

269) ИСАКОВА Айжаркин (Айжаркын) Аманбаевна,кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

279) ИСРАНОВ Алишер Абдилазизович, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

289) КАМЧЫБЕКОВА Алымкан Курбанбековна, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулан Джуниев Абдыманап, 2007-жылы туулан Бекназарова Бузабира, 2013-жылы туулан Джуниев Руслан, 2016-жылы туулан Джуниева Раяна;

 

298) КАСЫМОВА Айхан Маматисламовна, кыргыз,1988- жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Сулайман уулу Абдуллох, 2008-жылы туулган Сулайман уулу Абдурахим, 2013-жылы туулган Рахманкулова Бурахима, 2016-жылы туулган Рахманкулова Хабиба, 2019-жылы туулган Эсеналиева Салиха;

 

301) КЕНЖЕБАЕВ Рахимбай Кулмаматович, кыргыз, 1979-жылы Талшк ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Баш-Кумбоз айылында туулган

 

322) КУРБАНБАЕВА   Бубуазипа   Турсуналиевна, кыргыз, 1997-жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБА0нум   Мургаб районундагы Аличур айылында туулган

 

377) МЕЙМАНОВА Дуняхан Айтмаматовна, кыргыз,1993-жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Коно-Коргон айылында туулган

 

405) МУРЗАМАТОВА   Гулзат   Назридиновна,   кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган.

 

417) МУХТАРАЛИ уулу   Жаркинали, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

455) ОШУРОВ Музакир Ошурович, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Аличур айылында туулган.

 

477) РАХМАНКУЛОВА   Анархан   Раджаповна, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган.

 

542)   СУЛТАНАЛИЕВ   Сагын   Рахманкулович,   кыргыз,2001- жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

545) СУЛТАНОВА Бубусамар Аскаровна, кыргыз, 1969-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Ранг-Кел айылында туулган.

 

549) ТАБАЛДИЕВА Зарина, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

564)   ТЕМИРОВА   Жумагул   Ысаевна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Ранг-Кол айылында туулган

 

577)   ТОРОГЕЛДИЕВА Касиет Болотбековна(Полотбековна), кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

592)   ТУРАКУЛОВА Таасилхан Ахуновна, кыргыз, 1969-жылы Талсик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

611) УМАРОВ Максутали Убайдулдаевич, кыргыз,1987-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган

 

748) ЭРКИНБЕК   кизи   (кызы)   Бубутахмина, кыргыз,1999-жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

УП №71

15.08.21

 

1) АБДАЛИМОВ     Орунбай     Эсенкелдиевич, кыргыз, 2003-жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

2) АБДИЖАЛИЛОВ Орунбай, кыргыз, 1953-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

3) АБДИКАРИМОВ Абдулкуддус Эсенкелдиевич,кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

12) АБДУЛАШИМОВА Азипа, кыргыз,     1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

13)   АБДУЛЛАЕВА   Кайрылниса  Маматовна, кыргыз, 1998-жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Ранг-Куль айылында туулган

 

28)   АБДУСАТАРОВА Кумушай Муслимидиновна,кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Ранг-Куль айылында туулган

 

37)   АЗИЗОВ   Нурахмат   Бейшеевич, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

57)   АЛИМОВА Гулзина Сарикуловна, кыргыз,1982- жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Аличур айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Курмушиева Атиргул, 2009-жылы туулган Курмушиева Жайнагул, 2013-жылы туулган Курмушиев Абдужалал, 2017-жылы туулган Курмушиева Махфуза, 2018-жылы туулган Курмушиева Рахила;

 

61) АЛИШЕРОВ Эрмекбай Султанович, кыргыз, 1975-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Аличур айылында туулган

 

68) АРСТАНАКУЛОВ   Дуйшо   Джээнбаевич, кыргыз,1995-жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

90) БЕЛЕКБАЙ кызы Чебербубу, кыргыз, 1998-жылы   Тажикстан  Республикасынын   ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

93) БЕРКМАМАТОВА   Гулдар   Муратбековна, кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Аличур айылында туулган

 

112) ДЖАМАЛИДИНОВ Самидин Сатыбалдыевич,кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

114) ДЖАРМАМАТОВ Жусуп Маматмусаевич, кыргыз,1990-жылы   Тажик   ССРинин   ТБАОнун   Мургаб   районундагыКоно-Коргон айылында туулган

 

120) ДОСБЕКОВ   Исмайил   (Ысмайыл)   Абдрасулович,кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

121) ДУБАНАЕВА     Жеенгуль     Абдулалиевна, кыргыз, 1961-жылы   Тажик   ССРинин   ТБАОнун   Мургаб   районундагы Коно-Коргон айылында туулган

 

130) ЖАНИБАЙ   (Жаныбай)   кызы   Кыз-Жибек, кыргыз, 2001-жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

177) КОЧОНОВ Кадиржан Таалайбекович, кыргыз,1999-жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

183) КУРБАНБАЕВ Максутали Джапарович, кыргыз, 1975-жылы   Тажик   ССРинин   ТБАОнун   Мургаб   районундагы Кызыл-Рабат айылында туулган

 

188) КУРМУШИЕВ Кутбай Нуридинович, кыргыз,1978-жылы   Тажик   ССРинин   ТБАОнун   Мургаб   районундагы Аличур айылында туулган

 

201) МАМАТИБРАИМОВ Абдиманап (Абдыманап) Турсунбаевич, кыргыз,   1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

203) МАМАТОВА Ибадат Маматкадыровна(Маматкадировна), кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Ранг-Куль айылында туулган

 

290)   СУЛАЙМАН кизи (кызы) Жилдизхан (Жылдызхан),кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

293) ТААБАЛДЫ уулу Нуртилек, кыргыз,2002-жылы   Тажикстан    Республикасынын   ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

296) ТАЛАНТБЕК кизи (кызы) Нуржамал, кыргыз,2000- жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Ранг-Куль айылында туулган

 

310)   ТОКТОСУНОВА Айхан Газыевна, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Ранг-Куль айылында туулган

 

317) ТУРДУБАЕВА Элмира, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

318) ТУРСУНБАЕВА Гулбарчын (Гулбарчин) Курбанбековна, кыргыз,   1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган

 

369) ЭРГЕШБАЙ кизи Маржан, кыргыз,1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун   Мургаб районундагы Аличур айылында туулган

 

УП №72

15.08.21

 

17) АБДУЛМАЖИД уулу Эрназар (Эрназар Абдулмажид уулу), кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Коно-Коргон айылында туулган

 

31) АЗИМОВА Чинара (Чынара) Жоробаевна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Аличур айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2011-жылы туулган Жолукеев Ахмет, 2017-жылы туулган Тойгонбаева Алфия;

 

48)   АНАРБЕКОВ БХрысбек Жолонович, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

57) АТОБЕКОВА   Бахтыгул   Кельдибековна, кыргыз,1986-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

128) ДЖОЛУКЕЕВ Эгемберди Ошурович (Ошуревич),кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин ТБА0нун Мургаб районунда туулган

 

132) ДЖУНИЕВ Бекназар Токурович, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Токтомуш айылында туулган

 

153) ИСАК уулу Акбарали, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

157) ИСМАНБАЙ кизи Меергул, кыргыз,   2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Коно- Коргон айылында туулган

 

182) КЕЛДИБЕК   кызы   Ибадат, кыргыз,   1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

186) КЕНЖЕКУЛОВ Сартек Аширбекович (Ашырбекович),кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

195) КОЖОБАЕВА   Бубузуура   Орозобаевна, кыргыз,1988-жылы   Тажик   ССРинин   ТБАОнун   Мургаб   районундагы Кызыл-Рабат айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2014-жылы туулган Орунбаева Нурзат, 2018-жылы туулган Орунбаев Нурислам;

 

197) КОЗУБАЕВА   Бубужыпар   Очубековна, кыргыз,1991- жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2014-жылы туулган Джолукеева Элиза, 2016-жылы туулган Джолукеев Мухаммеджасур;

 

219) МАМАСАЛИ уулу Абдусатар (Абдусатар Мамасали уулу), кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган

 

255) МУРАТ   уулу Баатирбек   (Баатырбек), кыргыз,2002-жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

269) НИМАТИЛЛАЕВА   Бубуфарида   Жаркынбаевна,кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Аличур айылында туулган

 

273) НООРУЗКУЛОВ Жаркынбай Орунбаевич, кыргыз, 1961-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Аличур айылында туулган

 

282) ОДИНАЕВА Атиргул Ходжаевна, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2014-жылы туулган Айылчиева Раяна, 2017-жылы туулган Айилчиев Талантбек;

 

286) ОРОЗОЕВ   Мухамбетали   Абибиллоевич, кыргыз, 1998-жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

288) ОРУНБАЕВ Абду-Малик Галдибаевич (Галдыбаевич),кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Токтомуш айылында туулган

 

319) САПАРОВ Абдыманап Исакович, кыргыз, 1982-жылы Тажик   ССРинин   ТБАОнун   Мургаб   районундагы   Коно-Коргон айылында туулган

 

325) САТЫБАЛДИЕВА   (Сатибалдиева) БубугулзатКамалидиновна, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Аличур айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2002-жылы туулган Абдикаримова Нурхудо, 2004-жылы туулган Мамасали кызы Бубухафиза, 2008-жылы туулган Абдикаримов Абдукахар;

 

339) СУЛТАНБАЕВ Абдыманап (Абдиманап)Миталипович, кыргыз, 1977-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Токтомуш айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Абдыманап уулу Мухамедсаиф, 2009-жылы туулган Султанбаев Аззам, 2016-жылы туулган Султанбаев Абдуислам, 2019-жылы туулган Султанбаева Зулайка;

 

348) ТААБАЛДИЕВ   Рамил   Максатбекович,   кыргыз,1999- жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

356) ТАЛИМБЕК кызы Мария, кыргыз,1998- жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Ранг-Куль айылында туулган

 

366) ТИЛЕБАЛДИЕВ Максатбек Тагайбекович, кыргыз, 1994-жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган

 

387) ТУЛКУБАЕВА   Нуриза   Абдурасуловна, кыргыз,1999- жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган. Аны менен бирге 2018-жылы туулган кызы Тулкубаева Айдай;

 

395) УМАРБЕКОВА   Жазгул   Жапаркуловна, кыргыз, 1999-жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Кара-Куль айылында туулган

 

403) УСЕНОВ   Актилек   Кочконбаевич, кыргыз, 1995-жылы   Тажикстан   Республикасынын   ТБАОнун   Мургаб районундагы Сары-Могол айылында туулган

 

www.sary-kol.ru

Дополнительная информация

Урматтуу окурман, эгер сизде да ушул сыяктуу элибизге, жерибизге байланыштуу материалыңыз болсо, тезинен дүйнө жүзү менен бөлүшүңүз. Биз кабарыңызды заматта жер жүзүндөгү мекендештерге жеткиребиз. Алар көрүп, окуп, сиздин кабарыңызга үн кошушат.


Кабарыңызды кыскача баяндап жана кабардын аудиосун, видеосун, сүрөтүн да кошуп Viber же WhatsApp аркылуу +79278161260 номерине жөнөтсөӊүз болот. Кабар сайтыбыздын "Памир кабарлары" бөлүмүнө чыгат.

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены