КР жарандыгы (05.11.22)

КР жарандыгы (05.11.22)

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-бөлүгүнө, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13, 14-беренелерине, 28-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарына, 2-бөлүгүнө ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам:


1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө төмөнкү адамдардын өтүнүчтөрү канааттандырылсын;

 

УП КР №367 от 05.11.2022

1) АБДИЛАЗИЗ кизи Жилдизхан (Жылдызхан), кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

17) АБДЫРАХМАНОВ Санжарбек Зарылбекович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

30) АЙТКУЛУЕВ Абдижалал Суйунбаевич, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

39) АЛИПБЕКОВА Нургул Джомартовна, кыргаз, 1988-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

40) АЛИШЕРОВ А Паризат, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; Аны менен бирге балдары: 2012-жылы туулган Кубатбеков Элдар, 2013-жылы туулган Кубатбекова Раяна, 2015-жылы туулган Султанова Асема;

49) АРЗЫМАМБЕТОВ Адылбек Топубаевич, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

51) АСАНОВА Гулзира, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

55) АТАКУЛОВ Амирахман Тагаевич, кыргыз, 1966-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

78) БЕКЖОЛОВА Жанарахан Саипжановна, кыргыз, 1975-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2014-жылы туулган уулу Исаев Ниязаали;

120) ЖАКЫПБАЙ кызы Анархан, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

124) ЖАПАРОВА Эльмира Адахамовна, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2006-жылы туулган кызы Сатыбалдиева Барчынай;

125) ЖЕНИШБЕК кызы Айгерим, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

144) ЗУЛПИДИН кызы Генжеайим, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

157) ИСАЕВ Байаман Султанович, кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

159) ИСМАИЛБЕК кизи Санавархан, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

162) ИСМАТИЛЛАЕВА Турдухан Анарбаевна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

165) КААРОВА Ырысбубу Мурзахматовна, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Кааров Мухаммедмустафа, 2019-жылы туулган Каарова Хабиба;

175) КАЛНАЗАРОВ Тезекбай Токтосунович, кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

176) КАМАРОВ Маматнаби Арзыбаевич, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

181) КАРБАНШОЕВА Гулавшан (Гулафшан) Казаковна, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Говарбеков Сайпидин, 2009-жылы туулган Говарбеков Данияр, 2013-жылы туулган Ахмедов Данил;

190) КАСИМОВ (Касымов) Доолатбек Махамадазимович, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

195) КЕЛДИБЕК кызы Инобат, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

198) КЕНЖЕКУЛОВ Мурзабек Сатыбалдыевич, кыргаз, 1973-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

213) КУДАЙБЕРДИЕВА Буамина Курбаналиевна, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2018-жылы туулган уулу Кенешбек уулу Али;

219) КУРБАНАЛИ уулу Дуйшобай, кыргыз, 1999-жьшы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

236) МАКСАТБЕКОВ Маматкайым, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

243) МАМАТ уулу Акжолбек, кыргыз, 2001-жьшы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

244) МАМАТ уулу Бусурманкул, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

295) НАЗАРБЕКОВА Кенжехан Нажиевна, кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

325) ОМУРБЕК кызы Айгерим, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

329) ОСМОНОВА Шаангул Ходжакматовна, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Харибеков Нурмухаммед, 2015-жылы туулган Харибекова Захида, 2016-жылы туулган Топчубай кызы Ханифа, 2019-жылы туулган Харыбеков Фирдавс, 2020-жьшы туулган Топчубай уулу Абдулхамид;

361) САИТБЕКОВА Бумайрам, кыргыз, 1970-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

386) ТОКТОМАТОВА Гулбарчин (Гулбарчын), кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

389) ТУКУБАЕВА Дамира Эргешбековна, кыргыз, 1997- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

394) ТУРГАНБАЕВА Марям-Минсулуу Абдылбасиевна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

427) ХАРЫБЕКОВ Фахиридин Тумонбаевич, кыргыз, 1968-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

435) ХОДЖАТОВА Айжан Султанбековна, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

455) ШАИМОВА Эльза Орозбековна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

460) ШЕРБЕКОВ Мухаммед Абдисалиевич, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

466) ШУМКАРБЕК уулу Жолболду, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

472) ЭРГЕШБАЕВА Шааргул Абдыхалыковна, кыргыз, 2004- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

474) ЭСЕНКЕЛДИ уулу Санжарбек, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

479) ЭШМАТОВА Буайша Амирабаевна, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;


УП КР №368 от 05.11.2022

2) АБИБИЛЛА уулу Эрланбек, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

8) АБДИМАЖИТ уулу Аманкелди, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

9) АБДИМАНАПОВ Мирланбек Мамарасулович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

10) АБДИНАЗАРОВ (Абдыназаров) Туратбек Акимович, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

29) АБДЫРАХМАНОВ Айбек Рахманкулович, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

30) АБЛАЗОВ Русланбек Асылбекович, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

44) АЗИМОВА Ализа Жаникуловна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

50) АИТЕКОВА Атиргул Мамажунусовна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2011-жылы туулган Турдубеков Мухамедшис, 2015-жылы туулган Турдубеков Эшназар;

51) АЙЫЛЧИЕВА Уминиса, кыргыз, 1953-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

53) АКНАЗАРОВА Мукаддас Жээнбековна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

85) АТАБЕК кызы Бактыгул, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

94) АХУНБАЕВА Назифа Ысмайыловна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

100) БАЙСЕИТОВ Карыбек Азимбаевич, кыргыз, 1953-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

110) БЕГАЙЫМ Асан кызы, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

ИЗ) БЕККУЛИЕВА Уулбубу Карыбековна, кыртыз; 1978-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

115) БЕРКМАМАТОВ Кенешбек Жайчибекович, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

121) БУСУРМАНКУЛОВ Акылбек Ыдырысович (Идирисбекович), кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

134) ДАРИЯБАЕВ Абубакир Асилбекович, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

136) ДЖААНБАЙ уулу Кудайберди, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

144) ДОСУБЕКОВА Мунара Абдырасуловна, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

153) ЖАКИПОВ (Джакипов) Жаркынбай Эргешович, кыргыз, 1977-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

169) ИСАЕВ Маматбай Байаманович, кыргыз, 2001-жьшы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

179) КАРАВАЕВА Шаархан Камчибековна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

185) КЕНЖЕКУЛОВ Асылбек Сатыбалдыевич, кыргыз, 1970-жьшы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

217) МАМАТЖУМАНОВА Нукура Мамашукуровна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

218) МАМАТКАДЫР уулу Жайлообай, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

219) МАМАТКАДЫР уулу Жыргалбек, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

220) МАМАТОРОЕВ Ахмед-Сали Исмаилович, кыргыз, 2001- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

221) МАМАТОСМОНОВ Абдилазиз Исранович, кыргыз, 1976-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2013-жылы туулган кызы Исранова Аятгул;

231) МАЧИЕВА Халила Майрамбековна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районуда туулган;

246) МУСАЕВ Шерали Нуридинович, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

253) НАЗАРМАМБЕТОВ Абдилазиз Джолдошбаевич, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

266) НУРАЛИ уулу Асамидин, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

272) НУСРАТИЛДАЕВА Айсауле Нурлановна, кыргыз, 1998-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

300) САПАРБАЕВА Фарида Рахманкуловна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

301) САПАРОВ Бактыбек Ташкулович, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

312) СУРАНЧИ кизи Буузина (Суранчы кызы Буузина), кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

315) ТАГАЕВА Нурайим (Нурайым) Кубаничбековна (Кубанычбековна), кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

318) ТАИРОВА Бактихан (Бактыхан) Исмаиловна, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2017-жылы туулган Омурзаков Махаматазиз, 2017-жылы туулган Омурзакова Бубумарсена;

323) ТЕРМЕЧИКОВА Аида Мамадиновна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

340) ТУРКЕХОДЖАЕВ Абдурахман-Мустафа Абу-Бакирович, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин ТБАСнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2014-жылы туулган Туркеходжаев Дарьян, 2019-жылы туулган Туркеходжаева Салиха;

341) ТУРСУНБАЕВА Гулнара Кочконбаевна, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин ТБАСнун Мургаб районунда туулган;

342) ТУРСУНБАЕВ Рахман Жоробаевич, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАСнун Мургаб районунда туулган;

360) ХАЛИКОВА Гулайым Боронбаевна, кыргыз, 1959-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

378) ШАРШЕНБАЙ кызы Буусафия, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;


УП КР №369 от 05.11.2022

2) АБДИЛДАБЕК уулу Жээнбай, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

12) АБИЛАКИМОВ Руслан Аттокурович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБА0нун Мургаб районунда туулган;

30) АТТОКУРОВ Нурлан, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

40) ГАЗЫБЕКОВ Чынгызхан Боронбаевич, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

52) ДЖООШБАЕВА Алтынай Камаровна, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жьшы туулган Токонов Жума, 2015-жылы туулган Токонова Амина, 2019-жылы туулган Токонова Мадина;

64) ЖУМАБАЙ кызы Акзайнап, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

88) КЕНЖЕКУЛОВ Эрлан Аширбекович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

93) КУДАЙБЕРДИЕВА Эльмира Токтобайевна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2012-жылы туулган Парпиева Аяна, 2014-жылы туулган Парпиева Айжан, 2017-жылы туулган Парпиев Мухамадаали;

106) МАМАТОСМОНОВА Алвира (Альвира), кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

107) МАМАТУРДИЕВА Фарида Суйундуковна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2020-жылы туулган Бегалиев Ибрагим, 2021-жылы туулган Бегалиева Айбике;

109) МАНТАЕВ Кочконбай Усенович, кыргыз, 1956-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

165) ТААБАЛДИ кызы Гулдана, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

176) ТУРДУЕВА Кенжекан Абылкасымовна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

177) ТУРДУКУЛОВ Абдыжапар Токтоматович, кыргыз, 1950-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

191) ФИЗАИЛ кызы Наргиза, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

208) ШАМШИЕВ Рахимамберди Козубаевич, кыргыз, 2001- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;


УП КР №370 от 05.11.2022

1) ААМАТБЕК кизи Кайрил (Кайрыл), кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

22) АБИЛОВА Зийнат, кыргыз, 1955-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

24) АДАМ уулу Бекболот, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

25) АДИЛБЕК уулу Омургазы, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

33) АКЖОЛОВ Абдунур Абдиханиевич, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

45) АНАРБАЕВА Урматбубу Мундузбаевна, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

49) АСКАРОВ Камчибек (Камчыбек) Жолдубаевич, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

63) БАЗАРКУЛОВ Алмазбек Таштемирович, кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

131) ДЫЙКАНБАЕВА Мактым, кыргыз, 1950-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

135) ЖОЛДУБАЕВ Туратбек Мийманбаевич (Мыйманбаевич), кыргыз, 1998-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган уулу Туратбек уулу Нурсалим;

141) ЖУНУСОВА Олмосхан Темировна, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

151) ИСАКОВ Абдурахим Маматжумаевич, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

165) КАМАРОВ Осмонали Эргешбаевич, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

178) КОЗУБЕКОВА Наргиза Мусаевна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

183) КУДАШОВ Тойкул Нишанбаевич, кыргыз, 1963-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2004-жьшы туулган кызы Тойкул кызы Айчолпон;

187) КУРБАНБАЕВА Кыздаргул Максудовна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

190) КУТБИДИНОВ Адылбек Абдилакимович, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

191) КУТУГАЛИЕВА Зырапа Саидовна, кыргыз, 1965-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

204) МАДАЛИМОВА Каныкей Минбаевна, кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

217) МАМАТОСМОНОВА Кымбатай Аттокуровна, кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2016-жылы туулган Ерулан уулу Рамзан, 2018-жылы туулган Мадалиев Эмир;

218) МАМАТУМАРОВА Айнура Раимкуловиа, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2009-жылы туулган Ырысбек кызы Орунгул, 2011-жылы туулган Ибраимова Жайнагул, 2013-жылы туулган Турсункулова Кайрылбубу, 2018-жылы туулган Турсункулова Уулчахан;

258) МУХАММЕД уулу Мирланбек, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

270) НИШАНБАЕВ Рыскул Султанбаевич, кыргыз, 1964-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2005-жьшы туулган уулу Ырыскул уулу Талантбек;

284) РАДЖАБОВ Эркебай Абдулаатович, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

303) САДИКОВА (Садыкова) Бубукатича Абжапаровна, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

308) САИПНАЗАРОВА Бубуканыкей Эргешбаевна, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Ибраимов Абдужалил, 2016-жылы туулган Ибраимов Мухаммедали;

313) САПАРАЛИЕВА Нагима Халиловна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

316) САТЫБАЛДИЕВ Мирлан Мурзабекович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБА0нун Мургаб районунда туулган;

329) СУЛТАНОВА Айпери Жоробаевна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

330) СУРАНЧИЕВ Максатбек Таабалдыевич, кыргыз, 1975-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

332) ТАБАЛДИЕВ Сатыбалды Жамалидинович, кыргыз, 1971-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2006-жылы туулган уулу Сатыбалды уулу Исламидин;

335) ТАГАЙЕВА Жазгул Кубанычбековна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

340) ТАШМАТОВА Амирахан Рыскуловна, кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

349) ТИЛЕБАЛДИ кизи Асилхан (Тилебалды кызы Асылхан), кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

356) ТОЙЧИЕВ Абдилдабек Кутбидинович, кыргыз, 1958-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

369) ТУРДУБАЕВА Советхан Эрдавлатовна, кыргыз, 1965-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

437) ЭГЕМКУЛОВА Каныкей Бердибаевна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;


www.sary-kol.ru

Дополнительная информация

Урматтуу окурман, эгер сизде да ушул сыяктуу элибизге, жерибизге байланыштуу материалыңыз болсо, тезинен дүйнө жүзү менен бөлүшүңүз. Биз кабарыңызды заматта жер жүзүндөгү мекендештерге жеткиребиз. Алар көрүп, окуп, сиздин кабарыңызга үн кошушат.


Кабарыңызды кыскача баяндап жана кабардын аудиосун, видеосун, сүрөтүн да кошуп Viber же WhatsApp аркылуу +79278161260 номерине жөнөтсөӊүз болот. Кабар сайтыбыздын "Памир кабарлары" бөлүмүнө чыгат.

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены