Аалам: Памир кыргыздары (видео)

Аалам: Памир кыргыздары (видео)

Памир кыргыздары жалпы кыргыз элиден өздөрүнүн эрки менен эмес бөлүнүп башка мамлектерде жашап жатсалар дагы, өздөрүнүн тилин, дилин унутпай оозеки адабиятын, салт-санаасын, маданиятын жоготуп жибербей сактап келеттер. 

 

Тажикстандагы  Сары-кол (Памир) кыргыздары


Мургаб району

 

 - Калк саны: -14 241
 - Кыргыздар: -12 897
 - Уруулук курамы: -Тейит, Кыдырша, Бостон, Кесек, Найман, Кыпчак
 - Атактуу жерлер: -Опол Тоо, Бакбур ата, Мадиян (Медиен), Чеш-Дөбө, Жаңыл жайлоо

 

 

 


Оогандагы Памир кыргыздары

 

 - Улуу Памир, Кичи Памир
 - Калк саны:- 2000 жакын

 

 

 

 

Түркиядагы Памир кыргыздары

 

Ван вилайети

-Карагүндүз айылы Кыргыздар: -197 түтүн
-Улуу Памир айылы Кыргыздар: -298 түтүн

 

Анкара вилайети

-Шерефликөчхисар айылы
-Акынкөй айылы
-Кыргыздар: -12 түтүн

 

Коня вилайети

-Жиханбейли айылы
-Кыргыздар: -4 түтүн

 

Малатья вилайети
Адана вилайети

-Кыргыздар: -1300 жакын

 

 

 

 

Кытайдагы Памир кыргыздары

 

Кытайда жалпы кыргыздардын саны 194 миң 382 адам

 

Ак-Тоо ооданы: 

-Калк саны: -200 жакын
-Кыргыздар: -40 миң
-Уруулук курамы: -найман, кыпчак, кесек, тейит ж.б.


Кыргыз тилини памир жана алай диалектисинде сүйлөшөт

 

Кыргыз айылдары:

-Булуң-Көл, Кызыл-Тоо, Бөрү-Токой, Можу, Ужмо Ой-Тоо, Чарлын ж.б.
-Башка улуттар: уйгурлар, казактар, кытайлар ж.б.

 

 

 

Pamir kg video 1

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены