Памир кабарлары

Баратам бакыт издеп Памир көздөй

Баратам бакыт издеп Памир көздөй

Сааты мезгилдердин санап алар, Сай-суудан сапар улай араң-араң. Тарыхтын таш жолдорун басып өттү, Талыкпай тагдыр тарткан арабалар. Памирдин тоо жолдору асман чоку, Тарыхта талыкпаган арабалар ! Аталарыбыздын айтуусу боюнча,…

Акын Ө.Бердибаевке ыраазычылык

Акын Ө.Бердибаевке ыраазычылык

"Кыргыз жазма жана оозеки адабиятынын түп-тамыры Саймалуу ташка тамга баскан кезден башталган десек ашыкча болбос". Мына ушундай сүйлөм менен башталган пикир жазылган бир сонун китеп колго тийди. "Памир-Алай берметтери" деген…

КР жарандыгы (05.11.22)

КР жарандыгы (05.11.22)

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-бөлүгүнө, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13, 14-беренелерине, 28-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарына, 2-бөлүгүнө ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча…

Сары-Кол (Чыгыш Памир)  өрөөнү  дүйнөнүн чокусу кайберендин түнөгү

Сары-Кол (Чыгыш Памир) өрөөнү дүйнөнүн чокусу кайберендин түнөгү

Тээ жүздөгөн кылымдардан бери ушул өрөөндөрдө бир-ууч кыргыз (ата-бабаларыбыз) жашоо кечирип келди. Ата-бабаларыбыз түрдүү тагдырларды баштан кечиришип мал кармап чарбачылык жана мергенчилик, кол өнөрчүлүк менен алектенип күн өткөрүп оокат тиричилик…

Памир тоо койнунда ...

Памир тоо койнунда ...

Памир тоо коюнунда, жылга жыбытта жылт-жулт эткен жылдыз сыяктуу жарыктар . Бул жарыктар топозчулардын боз үйүнүн түндүгүнөн көрүнгөн жарык шоолалар. Кээ бир жылгада үчтөн- төрттөн , кээ бир жылгада жалгыз…

КР жарандыгы (22.09.22)

КР жарандыгы (22.09.22)

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-бөлүгүнө, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесине, 28-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарына, 2-бөлүгүнө ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын…

Страница 3 из 67