Мургаб районунун жамааттарынын төрагалары

Мургаб районунун жамааттарынын төрагалары

Тажикстан мамлекети Эгемендүү болгонуна 30 жылга кадам таштап, ушул жылдар ичинде Өлкөбүз ийгиликтерге жетишип өлкөбүздө көптөгөн ири курулуштар курулуп, ишканалар ишке кирип кандай гана өнүгүү Өлкөбүздө болбосун анын жетишкенине сиздер менен бирге күбө болуп келебиз. Бул жетишкендиктерге Улут Ажосу, тынчтыкты жана улуттук биримдиктин негиздөөчүсү өлкө Президенти Эмомали Рахмондун салымы өтө чоң десем жаңылбаймын. Буга мисал: Республикабызда ири объектидеги Рогун ГЭСи, Тунелдер, авто жолдору, социалдык объектилер, мамлекеттик имараттар, ошондой эле эң алыскы Өлкөбүздүн бурчунда жайгашкан Мургаб районубузда “Тажикстан” (Ак-суу) ГЭСи, административдик имараттар, Аличур жамаатындагы Базардарда аймагына Күмүш цехи жана башка социалдык курулуштар бүттү.

 

Тажикстан Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык юбилейин белгилөөдө даярдык иштери Республиканын бардык аймактарында жана районубузда да жүрүүдө. Анын ичинде, «Сарыкол» гезитибиз да сыртта калбастан, Улут ажосу улуу урматтуу Президентибиздин, Өкмөтүбүздүн жана районубуздун коомдук-саясий, социалдык-маданий жаңылыктарын чагылдырып келет. Өлкөбүздүн жана районубуздун жетишкендиктерине, райондун башында турган төрагалардын да чоң салымдары менен районубуздун жамааттарынын (суу-суунун) төрагаларынын да албетте са- лымдары болот эмеспи, себеби ар бир жамааттын социалдык-экономикалык абалын жакшыртууга аракеттерди жумшап келет.

 

Районубузда акыркы жылдары жазуучуларыбыз тарабынан райондун тарыхын, белгилүү жетекчилерин чагылдырып жазып келе жаткандары акыйкаттан бизди кубандырбай койбойт, себеби тарыхыбыз муундан муунга калат эмеспи. Мына ошондой эле райондун суу-суусун башкарып келген кыштак (советинин) жамааттарынын төрагаларынын тизмелерин “Сарыкол” газетасына чагылдырууга туура келди. Жамаат төрагалары жамааттарда эл башкарып, төрагалык милдеттерди өтөп, жамаатын социалдык абалын жакшыртууга өз салымдарыны жумшап келишкен.

 

Ошондуктан, сиздердин назарыңыздарга Мургаб районубуздагы (суу-суунун) жамааттарында төрагалык милдеттерин аткарып элди башкарып келген төрагаларынын тизмеси газетага чагылдырылды. Бул тизме үстүбүздөгү 2020 жылдан башталып “Сарыкол” газетасында архивдик материал болуп калат. Тизмедеги жамаат башчылары жөнүндө маалымат болсо: өмүр баяны, аты-жөнү, иштеген жылдары сүрөттөр жана башка маалыматтарды, билдирүүлөрдү бөлүшүүнү суранабыз. “Сарыкол” газетасына билдирсеңиздер болот.

 

Жамаат төрагаларынан Мамлекеттик сыйлыктар менен Гаипназаров Арзы дүрбү жана тапанча, Акжаров Исираил “Ленин” ордени, Камчыбеков Көкөнбек, “Дусти” ордени Абдыкадыров Эркин “Шоиста” медалы жана Кенжекулова Жамила “Дусти” орден менен сыйланышкан. Маалыматтын аздыгынан калган жамаат төрагаларынын сыйлыктары, ошондой эле Ыраң-көл жана Кара-Көл жаматынын кээ бир төрагаларынын иштеген жылдары камтылбады.

 

Мургаб районунун жамааттарында эл башкарып келген төрагалар


Мургаб жамааты
ФИО жылдары
1. Гайыпназаров Арзы  1928-1932 
2. Айдаров Жапар  1932 жж 
3. Туратбек  1940 
4. Азимбаев Гапар  1950 
5. Карабаев Назар  1960 
6. Турдиев Касым  1970 
7. Сайназарова Зулпу  1980-1987 
8. Колчокбаев Тешебай  1987-1988 
9. Акжаров Исраил  1988-1990 
10. Камчыбеков Көкөнбек 1990-2006 
11. Исраилов Нусратилда  2006-2008 
12. Кенжекулова Жамила  2008-2015 
13. Сеитбеков Бейше  2015-2019 
14. Козубеков Абылкасым  2019 
 Ыраң-Көл жамааты
  ФИО  жылдары 
1. Черибаев Боронбай 
2. Жанкулиев Касым  1951-1955 
3. Мусабаев Турат 
4. Алимкулов Шарип 
5. Асанова Пари 
6. Черибаев Калмырза 
7. Жамилов Жалал 
8. Сатаркулов Апанди  1959-1964 
9. Масаев мажит 
10. Рахматулаева Айымпаша 
11. Орунбаева Ниса  1975-1994 
12. Абдыкадыров Эркин  1998-2003 
13. Таабалдиев Ысмайыл  2003-2007 
14. Абдыкадыров Эркин  2007-2015 
15. Раимжанов Курбанбай  2015-2019 
16. Орозбаев Кеңешбек  2019-2020 
17. Сатикулов Эркебай  2020 
 Кара-Көл жамааты
  ФИО  жылдары 
1. Арапбай 
2. Сариев Миңбай 
3. Маторозов Бото 
4. Мамасеитов Тагай 
5. Маматумар 
6. Сагын 
7. Усенов Турдубай 
8. Кийикбаев Маматкурбан 
9. Ташматов Султанбай 
10. Сүйүндүкова Турдугүл 
11. Сатыбалдиев Нияз 
12. Жамилов Жалал 
13. Маматумаров Апсамат 
14. Паязова Каада 
15. Сайназарова Зулпу 
16. Темиров Корголбай 
17.Абдырахманов Умарали 
18. Паязханов Сейдахмат 
19. Мусаев Нуридин 
20. Айылчиева Умуниса  1995-1999 
21. Каримов Исмайыл  1999-2003 
22. Исраилов Нусратилда  2003-2006 
23. Байсеитов Беркмамат  2006-2007 
24. Абдылдаева Буажар  2007-2012 
25. Кыябеков Абдыманап  2012-2014 
26. Исраилов Нусратилда  2014-2018 
27. Жолоев Маматкабыл  2018-2019 
28. Харыбеков Топчубай  2019 
Г.Бердибаев жамааты
ФИО жылдары
1. Cайназарова Зулпу  1988-1992 
2. Жангиров Өмүрбек  1992-1998 
3. Миңбаев Тагайбек  1998-2001 
4. Иса уулу Абибилло  2001-2009 
5. Исраилов Нусратилда  2009-2012 
6. Маматумаров Мамасали  2012-2016 
7. Айилчиев Улукбек  2016-2020 
8. Эркинбаев Абдыкадыр  2020 
 Кызыл-Рабат жамааты
  ФИО  жылдары 
1. Элчибаев Каландар
Чеш-Төбө к/с төрагасы 
1932 
2. Молдо Нишан  1932-1934 
3. Мурзаев Сатар  1936-1940 
4. Маматов Мырзахмат  1940-1944 
5. Ооматов Конкобай  1945-1950 
6. Жээнбеков Жумабай  1951-1953 
7. Жээналиев Исак  1953-1960 
8. Мамытов Кыяз  1960-1962 
9. Көчкүнчиева Апал  1962-1965 
10. Байкатаров Токобай  1965-1967 
11. Мамбеткулов Корголбай  1967-1969 
12. Небрекожаев Закир   1970
13. Шамов Абил  1970-1972 
14. Маматисламов Сатыбалды  1973-1977 
15. Чыныбаева Гүлхан  1977-1987 
16. Ашимов Айткулу  1987-1991 
17. Абдилатов Сайидбек  1991-1993 
18. Камаров Ысак  1993-1994 
19. Конкобаев Курбанали  1994-2003 
20. Айдаров Ысмайыл  2003-2008 
21. Джуниев Рысбек  2008-2009 
22. Осмонбаев Эрдөөлат  2010-2011 
23. Небрехожоев Абдилрашид  2011-2013 
24. Осмонбаев Эрдөөлат  2013 
 Аличор жамааты
  ФИО  жылдары 
1. Найманкулов Тахир  1940-1943 
2. Кыпчакбаеа Эшбай 1944-1945 
3. Касымов Нуран  1945-1946 
4. Мамаджунусов Турдукул  1946-1948 
5. Женалиев Исак  1948-1950 
6. Сыдыкова Сапал  1950-1957 
7. Акназаров Исмаил  1958-1967 
8. Ганиев Урайым  1968-1970 
9. Султанбаев Маматкалык  1971-1972 
10. Токторов Айткулу  1972-1988 
11. Сатыбалдиева Асалбүбү  1988-1991 
12. Исманов Атабай  1991-1993 
13. Акназаров Алымкул  1993-1994 
14. Жолукеев Ошур  1994-1995 
15. Таабалдиев Бердияр  1995-1996 
16. Жолукеев Тойгонбай  1996-2000 
17. Абдыразаков Бегали  2000-2005 
18. Жанботоева Тартип  2005-2007 
19. Назарманбетов Рысбай  2007-2012 
20. Мамытов Жээнали 2012-2013 
21. Жолдошбаев Абдыманап  2013-2018 
22. Жолукеев Абдилбаси  2018 
23. Назарманбетов Абдилазиз  2018-2019 
24. Турганбаеа Абдумитабар  2019-2000 
25. Алишеров Сулайман  2020 

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены