“Түндүк”

“Түндүк”

Автор Өскөнбай Бердибаев. Китепте жандуу ой, жан дүйнөнү кайдыгер калтырбаган салабаттуу, жылт эткен жылдыздын учкунундай купуя сыр каткан ойго салган ыр саптар. Эл. формат: Абдижамил Примбердиев