САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

САРЫКОЛ КАЙРЫКТАРЫ

Бул чакан поэтикалык жыйнакка ошол 60-70-жылдардан адабиятка кызыгып, өз чыгармачылыктарын өркүндөтүп, чыгармалары Кырзызстандын адабий басылмаларына («Ала-Too» журналы) мезгилдүү басма сөздөрүнө («Ленинчил жаш», «Кыргызстан маданияты») жарыяланып, белгилүү болуп калган жердештерибиздин чыгармалары киргизилген.

Түзүүчүлөр: Миталип Жумабаев, Султан Парманов

Эл. формат: Абдижамил Примбердиев