Оогандык кыргыздар

Оогандык кыргыздар
Автор Алмаз Нурдинов. Колуңуздардагы китеп 2 бөлүмдөн турат. 1-бөлүмүндө Оогандык кыргыздар жөнүндө, ал эми 2-бөлүмүндө ошол Оогандык кыргыздардын Пакистан аркылуу Түркияга барып жашап жатышкандыгы, алардын ой-тилектери тууралуу баяндайт...