ОЙНОЙЛУ, ОРДО ОЮНУН

ОЙНОЙЛУ, ОРДО ОЮНУН

Сары-Колдук кыргыздарында илгертеден бери ордо ашык оюну ойнолуп келатат. Ошондуктан, урматтуу балдар, биз силер менен ордо оюнубуздун жалпы эрежелери менен таанышып, жакшы үйрөнүүгө аракеттенип көрөлү. Сары-Кол элинин ордо оюну боюнча балдар үчүн колдонмо (китеп) Автор жана көркөм редактор: Ниязбеков Гожомберди, Эл. формат: Абдижамил Примбердиев