Арманга айланган өмүрлөр... (роман)

Арманга айланган өмүрлөр... (роман)

Чынар Калыбекова акын - драматург. Ар бир элдин тарыхы, ар бир эрдин өз доору болгон. Рахманкул хан Жапаркул уулунун 100 – жылдыгына арналат.