Зулпукаар Сапанов «Кыргыз тили» төш белгиси менен сыйланды

Кыргыз Республикасында журналист жана тарых изилдөөчү болуп эмгектенип келе жаткан Зулпукаар Сапанов жакында Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө кошкон чоң салымы, ийгиликтери үчүн "Кыргыз тили" төш белгиси менен сыйланды. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Назаркул Ишекеев Зулпукаар Сапановго Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө кошкон чоң салымы үчүн төш белгини тапшырды. Зулпукаар Сапанов Сары-Кол өрөөнүнө караштуу Мургаб районунун Көөнө-Коргон айылында төрөлгөн.

 

zulpukaar-sapanov-kyrgyz-til 2

zulpukaar-sapanov-kyrgyz-til 3