КР жарандыгын алуу тизмеси (30.12.2019.)

КР жарандыгын алуу тизмеси (30.12.2019.)

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 64-беренесинин 7-бөлүгүнө, “Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренеcине, 28-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарына, 2-бөлүгүнө ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам:

1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө төмөнкү адамдардын өтүнүчтөрү канааттандырылсын:


УП № 182 от 30 декабрь 2019

199) ТАГАЕВ Анарбай Саитович, кыргыз, 1965-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;


УП № 183 от 30 декабрь 2019

1) АБДАЛИМОВ Эсен-Келди Абдилайович, кыргыз,1968-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган;

2) АБДИЛАЕВА Кантайим Эсенкелдиевна, кыргыз,1999-жылы ТажикстанРеспубликасынынТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган;

25) АБДЫКАДЫРОВА Замира Алкууумаевна (Алкуумаевна), кыргыз,1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган;

31) АЛИЕВА Гулкайыр Эркинбаевна, кыргыз,1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган;

39) АМИРБЕКОВ Алымбек Амирбекович, кыргыз,1990-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган;

40) АРЗИБАЕВА Сирга Тезекбаевна, кыргыз,1991-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Коно-Коргон айылында туулган;

43) АРСТАНБЕКОВ Говарбек Саидбакасович, кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган;

45) АСАНОВ Абдуманап Айдарбекович, кыргыз,1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Аличур айылында туулган;

47) АСАНОВ Омурали Айдарбекович, кыргыз,1988-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Аличур айылында туулган;

147) ИСЛАЕВА Накылай Исенбаевна, кыргыз,1974-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

157) КАМАЛОВА Гулзада Абдралиевна, кыргыз,1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Ранг-Куль айылында туулган;

167) КАРИМОВ Бабаназар,кыргыз,1944-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Кара-Көл айылында туулган;

176) КОЙЧУБАЕВА Салтанат Нурмаматовна, кыргыз,1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Шаймак айылында туулган;

179) КУДАЙБЕРДИ уулу Минбай, кыргыз,2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Токтомуш айылында туулган;

194) МАЙРАМБЕКОВА Урпия Сыдыковна, кыргыз,1971-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган;

195) МАЙСАРА Убайдилда кызы, кыргыз,1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Баш-Гумбез айылында туулган;

204) МАМАТБЕКОВ Кубанычбек Орозоевич, кыргыз,1978-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган;

206) МАМАТКАДЫРОВА Ыхвалбубу, кыргыз,1991-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Кара-Көл айылында туулган;

214) МАНСУРОВА Гулшайыр Мойдуновна, кыргыз,1988-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Ранг-Көл айылында туулган;

218) МАТИШОВА Бубурайма Абжамиловна, кыргыз,1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Кара-Көл айылында туулган;

240) МУРЗАГАНИЕВА Жылдызхан Харыбековна, кыргыз,1987-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган;

256+2) НЕБРЕХОЖОЕВ Абдилрашид Садыбакасович, кыргыз,1966-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Кызыл-Рабат айылында туулган.

Аны менен бирге балдары: 2001-жылы туулган Абдилрашидова Тахмина, 2003-жылы туулган Абдил-Рашид кызы Алина;

269) ОЛЖОЧИЕВ Марат Сулайманович, кыргыз,1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган;

275) ОРОЗОВА Айгул Качтыевна, кыргыз,1977-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Ранг-Көл айылында туулган;

279) ПАЯЗОВА Турсун, кыргыз, 1949-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган;

286) ПОЛОТОВА Элмира Балтабаевна, кыргыз,1972-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Ранг-Көл айылында туулган;

305) САБЫРАЛЫ Карыбек уулу, кыргыз,1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Ранг-Көл айылында туулган;

309+2) САДЫКОВ Акжол Турганбаевич, кыргыз,1979-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган.

Аны менен бирге балдары: 2003-жылы туулган Тургунбаев Мелис, 2008-жылы туулган Тургунбаев Абу-Садык;

310) САИДАХМАТОВ Рамил Акылбекович, кыргыз,2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган;

316) САИПЖАНОВ Тенирберди,кыргыз,1991-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган;

322) САЛИМОВА (Салим кызы Зулфия) Зулфия, кыргыз,1991-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Баш-Гумбез айылында туулган;

352) ТАДЖИБАЕВ Сулайман Токурович, кыргыз,1973-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган;

355) ТАШБАЕВА Анара, кыргыз,1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Аличур айылында туулган;

364) ТИЛЕКБАЕВА Райхан Кубаничбековна, кыргыз,1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Ранг-Көл айылында туулган;

369) ТОЙГОНБАЕВА Бубатма Галдыбаевна, кыргыз,1988-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Ранг-Көл айылында туулган;

371) ТОЙЧИЕВ Маматибраим Карыбекович (Карибекович), кыргыз,1985-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Ранг-Көл айылында туулган;

378) ТУЛЕКОВА Эркехан Бектурсуновна, кыргыз,1978-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Коно-Коргон айылында туулган;

381+2) ТУРГАНБАЕВА Нурбубу Темирбаевна,кыргыз,1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Коно-Коргон айылында туулган.

Аны менен бирге балдары: 2011-жылы туулган Гожомбердиева Буамина, 2016-жылы туулган Гожомбердиева Камила;

392) УБАЙДИЛДА кызы Гулнура, кыргыз,1994-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган;

393) УБАЙДИЛЛА уулу Расул, кыргыз,2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Шаймак айылында туулган;

400) УСЕНБАЕВ Абдиманап Гожоярович, кыргыз,1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Токтомуш айылында туулган;

443) ХОЖОМУРАТОВА Бусара Сулаймановна, кыргыз,1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган;

470+4) ШАМШИДИН кызы (Гульнура Шамшидин кызы) Гульнура, кыргыз,1991-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган.

Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Ташбаева Хабиба, 2011-жылы туулган Ташбаев Мухамедшукур, 2015-жылы туулган Ташбаев Билал, 2017-жылы туулган Ташбаев Усама;

495) ЭШИЕВ Акылбек Сарыевич, кыргыз,1983-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Коно-Коргон айылында туулган;

 

КР Президентинин расмий Интернет сайты

Дополнительная информация

Урматтуу окурман, эгер сизде да ушул сыяктуу элибизге, жерибизге байланыштуу материалыңыз болсо, тезинен дүйнө жүзү менен бөлүшүңүз. Биз кабарыңызды заматта жер жүзүндөгү мекендештерге жеткиребиз. Алар көрүп, окуп, сиздин кабарыңызга үн кошушат.


Кабарыңызды кыскача баяндап жана кабардын аудиосун, видеосун, сүрөтүн да кошуп Viber же WhatsApp аркылуу +79278161260 номерине жөнөтсөӊүз болот. Кабар сайтыбыздын "Памир кабарлары" бөлүмүнө чыгат.

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены