КР жарандыгы (31.03.2023.)

КР жарандыгы (31.03.2023.)

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-бөлүгүнө, "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-статьясына, 28-статьясынын 1-бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарына, 2-бөлүгүнө ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам;


1. Кыргыз Республикасынын жарандыгын кабыл алуу жөнүндө төмөнкү адамдардын өтүнүчтөрү канааттандырылсын;


УП № 74 от 31.03.2023

5) АБДИЖАПАР уулу Абдусалим, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

6) АБДИКААРОВА (Абдыкаарова) Карамат Адилбековна (Адылбековна), кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

8) АБДИЛДАБЕКОВА (Абдылдабекова) Багдагул Айткулиевна, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2009-жылы туулган Абдилдабекова Анара, 2011-жылы туулган Эгембердиева Забира, 2013-жылы туулган Эгембердиева Самара, 2016-жылы туулган Эгембердиева Бубукатыча (Бубубукатыча), 2018-жылы туулган Эгембердиев Таалайбек;

9) АБДИПАЗИЛ уулу Абдиразак (Абдыпазыл уулу Абдыразак), кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

10) АБДИРАИМ уулу Канибек, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

11) АБДИРАИМОВ Рамил Акжолбекович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

12) АБДИРАХМАНОВА Бубуалма Туголбаевна (Абдырахманова Бубуалма Түгөлбаевна), кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

20) АБДУЛЛАЕВ Анас Сабирбаевич, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

23) АБДУЛЛАЕВА Риззат Сабырбаевна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

40) АБЫЛКАСЫМОВА Бубухава Суйунбаевна, кыргыз, 2004- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

53) АЙДАРАЛИЕВ Абдикадир (Абдыкадыр) Тагайбекович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

59) АКЫЛБЕК кызы Канымбубу (Акилбек кизи Каныбубу), кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

77) АМИРОВ Муратали Камалидинович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

84) АРЗИМАМБЕТОВ (Арзымамбетов) Суйунбай Мамадиярович, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

89) АРТЫКОВА Жамбы Кутмаматовна, кыргыз, 1958-жьшы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

91) АСАТИЛДАЕВ Бекжол Шералиевич, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

92) АСАТИЛДАЕВ Чынгыз Тагайбекович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

148) ГОЖОБАЕВА Жыпаргул Таабалдыевна, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

164) ДЖУМАБАЕВА Мадина Нурланбековна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

170) ДОРБЕКОВ Хаким Гожоакматович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

172) ДУИШЕЕВ Абдирашит Исабекович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

179) ЖАПАРОВ Кубанычбек Адамович, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин ТБАСнун Мургаб районунда туулган;

180) ЖАПАРОВА Кундуз Манасовна, кыргыз, 2003-жьшы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

183) ЖЕЕНБЕКОВ Арапбай Исманович, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

188) ЖОРОБАЕВА (Джоробаева) Элмира (Эльмира) Мураталиевна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

214) ИСИРАН уулу Мухаммад-Чынгыс, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

230) КАМАРОВ Абдиламит Асилбекович, кыргыз, 2000- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

240) КАСЫМОВ Сулайман Махаматазимович, кыргыз, 2001- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

242) КЕЛДИБЕКОВА Гулчехра Эрдолатовна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

243) КЕНЖЕБАЕВ Рахмидин Аттокурович, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

248) КОЙЧУМАНОВА Анаргул Жаркыибаевиа, кыргыз, 1968-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

255) КОЧОРБАЕВА Салкынбубу Кочорбаевна, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2018-жылы туулган Жолдошбаева Салиха, 2019-жылы туулган Жолдошбаев Баель;

257) КУДАЙБЕРДИЕВА Гулдар Эргешбаевна, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Суйунбай уулу Талантбек, 2007-жылы туулган Суйунбай уулу Канатбек, 2012-жылы туулган Арзимамбетов Шухрат, 2018-жылы туулган Арзимамбетов Равшан, 2019-жылы туулган Арзымамбетова Айымхан;

259) КУРБАНБАЕВ Дастан Мамасалиевич, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

291) МАМАШАКИР кызы Ырысхан (Ирисхан), кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасыньш ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

296) МАТИСАЕВ Абдикарим Абдулкасымович, кыргыз, 1952-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

337) НИШАНБАЕВ Муратбек Баширович, кыргыз, 1985- жьлы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2012-жылы туулган Нишанбаев Нурислам, 2015-жылы туулган Нишанбаева Сумая, 2018-жылы туулган Нишанбаева Раяна;

338) НИШАНБАЙ кызы Назира, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

345) НУРАНОВ Абдиламит Келдебекович, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

355) ОМУРБЕКОВ Бактияр Джолдошбекович, кыргыз, 2001- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

356) ООМАТОВА (Оматова) Ордогул Конкобаевна (Коцкобаевна), кыргыз, 1969-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

358) ОРОЗАЛИЕВА Эльмира Дуйшоевна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

364) ОСМОНОВ Джалалидин Кубатбекович, кыргыз, 1965-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

366) ПАРМАНОВ Орозбек Сапарбаевич, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

383) РИСКУЛОВ Шадибек, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

389) САБЫРБАЙ кызы Нурия, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

390) САДИРБЕКОВА Фатимахан Маматибраимовна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

392) САДЫБАКАСОВ Абдырасул Тойчубаевич, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

413) САРИЕВ Идирис Абдилдабекович, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

436) СУЛТАНБАЕВА Доолатбубу (Дөөлатбүбү) Миталиповна, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Орозалиева Бубукалиман, 2009-жылы туулган Орозалиев Зикирия, 2016-жылы туулган Джангиров Абдишакир, 2018-жылы туулган Джангиров Абубашир (Абдубашир), 2021-жылы туулган Абдулашим кызы Бусалиман;

447) ТАИРОВА Суйумхан Тилекматовна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

449) ТАШМАМАТОВА Касиеткан Маматалиевна, кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган кызы Ташмаматова Зарима;

452) ТАШТЕМИР кызы Назирахан, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

478) ТУРДУЕВА Райхан Нурмаматовна, кыргыз, 1968-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

479) ТУРДУКУЛОВА Айгул Каландаровна, кыргыз, 1954-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

482) ТУРСУНОВ Медербек Атабаевич, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

511) ХАЛИКОВ Султанбек Физаилович, кыргыз, 1971-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

512) ХАЛИКОВ Худайберген Турсунбаевич, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

557) ШАДЖАНОВ Нурсултан Шамилович, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

575) ШЕРБЕКОВА Елиза Абдиганиевна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

592) ЭСЕНАЛИЕВА Бубухабиба Эсеналиевна, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

593) ЭСЕНБАЕВА Гулбарчын, кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Зулпидинова Буазиза, 2015-жылы туулган Зулпидинов Абдувахаб, 2020-жылы туулган Баатырбек уулу Икромидин;


УП № 76 от 31.03.2023

25) АБЫЛКАСЫМОВ Тургунали Абибиллоевич, кыргыз, 1987-жьшы Тажик ССРинин ГБАОнун Мургаб районунда туулган;

30) АЙИЛЧИ кизи Жаннатбубу (Айылчы кызы Жаннатбүбү), кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2021-жылы туулган Айилчиева Бубуайша, 2022-жылы туулган Айилчиева Бубуразия;

56) АСАНБЕК уулу Нурбек, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасьшын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

63) АТАБЕКОВА Буасал Эргешбаевна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

84) БАКИРОВА Аимбубу, кыргыз, 1955-жьшы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

91) БЕРДИБЕКОВА Гулдана Ауталиповна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

106) ГАЛДЫБАЙ уулу Нурмухамед, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

107) ГАНИБАЕВА Салима Асанбековна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

125) ДАУТОВА Бактыгул Эгембердиевна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Абылкасымов Абдумалик, 2016-жылы туулган Абылкасымова Диана;

140) ЕРКИНБАЕВ Абдыкалык Торокелдиевич, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

145) ЖАКИПОВ Майрамбек Балтабаевич, кыргыз, 1962-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

149) ЖОЛДОШБАЙ уулу Алмазбек, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

172) ИЛИЯЗОВА Муниза Худратиллаевна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

228) КУРБАНБАЕВ Сапарали Жаркинбаевич, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

248) МАМАСАРЖАНОВ Арген Айбекович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ГБАОнун Мургаб районунда туулган;

252) МАМАТЖУМАЕВА Нурпери Нусиратилаевна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАЭнун Мургаб районунда туулган;

279) МУРАТБЕКОВ Миталип Галбаевич, кыргыз, 1960-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

280) МУРЗАБЕКОВ Гожоахмат Маматазизович, кыргыз, 1983- жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

307) ОМАТОВА Жээнгул Конкобаевна, кыргыз, 1963-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

318) ПАТАНДАЕВА Шаангул Турганбаевна, кыргыз, 1976-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2014-жылы туулган кызы Султанбекова Алина;

322) РАЙИМКУЛОВА Фатима Алайчибековна (Алайчыбековна), кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

339) САДЫБАКАСОВА Майрамхан Топчубаевна, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Эгембердиева Алиса, 2015-жылы туулган Эгембердиева Элиза;

350) САЛАРБЕК уулу Куштарбек, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасыньш ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

363) СЕЙИТБЕК кызы Бузухра, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

373) СУЛТАНБЕКОВА Уркия Арапбайевна, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

374) СУЛТАНОВ Абдисамат Эрмекбайевич, кыргыз, 2001- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

379) ТААБАЛДИЕВ Абдулваахид Токталиевич, кыргыз, 2005- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

385) ТАШМАТОВ Абдыкалык Турдубаевич, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

416) УМАРКУЛОВ Ауталип Бердибекович, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

423) УМАРОВ Расул Азанович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

481) ЭЛЧИБЕКОВА Жамила Ырысбаевна, кыргыз, 2006-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;


УП № 77 от 31.03.2023

1) АБДАЛИМОВ Кушбай Абдилайевич, кыргыз, 1964-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб райенунда туулган;

27) АБДЫРАЗАКОВ Абдирашит Тагайкулович, кыргыз, 1960-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

28) АБИЛПАЯЗОВ Алимбек Дуйшоевич, кыргыз, 2000- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

36) АЗИМОВА Бубуарафат Абжалиловна, кыргыз, 2001- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

39) АИЛЧИЕВ Улугбек Неманович, кыргыз, 1976-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

40) АИДАРБЕК кызы Гулназ (Зикирова), кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

42) АКЖОЛОВА Айдана Толонбаевна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

83) БААТИРБЕКОВ Руслан, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасьшын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

115) БОРОШ кызы Насибгул, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

155) ДЖАНИБЕКОВА Айдана Омурбековна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2019-жылы туулган Сулайманов Али, 2021-жылы туулган Сулайманова Нурания;

159) ДЖУМАЕВА Асель Мусаевна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

193) ЖУНДУБАЕВ Туратбек Алишерович, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

198) ЗАКИРОВ Насридин Рахматуллаевич, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

222) ИСМАИЛОВА Алийма Аблазовна, кыргыз, 1968-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2007-жылы туулган уулу Азан уулу Мухаммед;

224) ИСМАТИЛЛАЕВА Нуриза Исматиллаевна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

234) КАДИРОВА (Кадырова) Уулчахан Досановна (Досоновна), кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2009-жылы туулган уулу Татиев Абдулражаб;

246) КАНТОРОЕВ Сатыбалды Махамат-Жаркынович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

255) КЕНЖЕКУЛОВА Дамира Аширбековна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

274) КОШУБАКОВА Нурпери Галдибаевна (Галдыбаевна), кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

307) МАЛИКОВ Абжамил Султанович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

311) МАМАДИЯРОВА Зарина Суйунбаевна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

315) МАМАТЖУМАЕВ Акилбек Аппазович, кыргыз, 2004- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

316) МАМАТЖУМАЕВ Майрамбек Аппазович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

317) МАМАТЖУМАЕВ Тагайбек Аппазович, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

322) МАМАТОРОЗОВА Наргиза Суйунбековна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2019-жылы туулган Маматакимов Абдулрашид, 2021-жылы туулган Маматакимова Шабангул;

323) МАМАЮНУСОВ Азиретмуса (Азиретимуса) Эркебаевич, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жьшы туулган Эркебаев Имамаъзам, 2016-жылы туулган Эркебаева Манффуза;

324) МАМБЕТКУЛОВ Аль-Кадыр Нийматуллоевич, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

334) МАТЕКОВА Анархии Турганбаевна, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2010-жылы туулган Неманов Адилет, 2011 -жылы туулган Неманов Аскат;

335) МАТЕКОВ Кудайберди Жумаевич, кыргыз, 1950-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

362) МУСАБАЙ кызы Мартаба, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

372) НАСИРДДИНОВ Тинчтикбек (Тынчтыкбек), кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

379) НИШАНБАЕВА Жилдизхан (Жылдызхан) Абдилдаевна, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган, Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Алишеров Абдухудус, 2010-жьшы туулган Жундубаев Аманкелди, 2013-жылы туулган Туратбек кызы Айсуйкум, 2015-жылы туулган Жундубаева Айгерим;

482) ТАТИЕВ Анарбай Кубанычбекович, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

483) ТАШТЕМИРОВА Айзат Эргешовна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

486) ТЕРМЕЧИКОВА Тартипхан Саитмаматовна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

492) ТОКОНОВ Роберт Шакирович, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

497) ТУРАТБЕК уулу Исламидин, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

501) ТУРДУБАЕВ Бегали Аманович, кыргыз, 2000-жьшы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

558) ШАМШИДИН кызы Буфатима, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

576) ЭРКИНБАЕВ Абдибакир Торогелдиевич, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин ТБАСнун Мургаб районунда туулган;

www.sary-kol.ru

Дополнительная информация

Урматтуу окурман, эгер сизде да ушул сыяктуу элибизге, жерибизге байланыштуу материалыңыз болсо, тезинен дүйнө жүзү менен бөлүшүңүз. Биз кабарыңызды заматта жер жүзүндөгү мекендештерге жеткиребиз. Алар көрүп, окуп, сиздин кабарыңызга үн кошушат.


Кабарыңызды кыскача баяндап жана кабардын аудиосун, видеосун, сүрөтүн да кошуп Viber же WhatsApp аркылуу +79278161260 номерине жөнөтсөӊүз болот. Кабар сайтыбыздын "Памир кабарлары" бөлүмүнө чыгат.

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены