Журтумдун көрөңгөсү

Журтумдун көрөңгөсү

Журнал Сары - Кол кыргыздарынын улуттук маданий – мурастарын коомчулукка кенири жайылтуу максатында даярдалды.

Авт: Өскөнбай Бердибаев

Эл. формат: Абдижамил Примбердиев