Жайыт ашканасы жана кол өнөрчүлүгү

Жайыт ашканасы жана кол өнөрчүлүгү

Авт: Сүйүнтбек Таджидинов, Султан Парманов. Сары-Колдогу жашашкан этникалык кыргыздардын малдан алынган азыктардан, башкача айтканда эттен, сүттөн жасашкан салттуу тамактары, мал союу, эт мүчөлөө жана элге тартуудагы өзгөчөлүктөр жана дагы жүн, тери иштеүүдөгү салттуу билимдерди камтыган улуттук кол өнөрчүлүктөрү тууралуу маалыматтар камтылаган.