Туулган жерим - САРЫКОЛ

Туулган жерим - САРЫКОЛ

«Туулган жерим - САРЫКОЛ» китеби Жумабаев Миталип Касымовичтин көзү тирүүсүндө өз колу менен жазып жана жарыкка чыкпай калган чыгармалары жана өз колу менен тарткан сүрөттөрдөн турат.


Автор Миталипов Байыш

Эл формат: Давронов Дима