"Элге арналган өмүр"

"Элге арналган өмүр"

Камал аканин өмүр таржымалын баяндаган китеп. Биз сөз баштап жаткан Камал аканин туулуп-өскөн, бала чагы өткөн жери Ак-Суу өрөөнү. Өткөн кылымдын 1943-жылынын 10-мартында ушул орөөндүн Токтомуш айылында Камал Урустамов жарык дүйнөгө келген...