Cарыкол легендалары

Cарыкол легендалары

Колуңуздардагы китепке Сарыкол элинин элдик легендалары, уламыштары, укмуштары менен бирге көчөт, сайма, кештелерге берилген аттары эл оозунан чогултулуп мүмкүн болушунча топтолду. Китепти түзүүчүлөр: Султан Парманов, Сүйүнтбек Тажидинов.