БАДАХШАН БАЛЛАДАСЫ

БАДАХШАН БАЛЛАДАСЫ

Бул китепте акын жана жазуучу Өскөнбай Бердибаевдин Бадахшандык кыргыздар жөнүндө сүрөттөгөн алардын жашоо турмушу, табияты жана көркөм дүйнөсү жөнүндө чыгармалар камтылды.