АК-БАЙТАЛ АШУУСУ

АК-БАЙТАЛ АШУУСУ

Акын Ө.Бердибаевтин бул китебинде тээ алыскы Памир тоо коюнундагы эң бийик (деңиз деңгээлинен 4655м) "Ак-Байтал" ашуусу жөнүндө жазылган көркөм чыгармалары жарык көрдү. Китеп окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат.