Сары-Кол айымдары «Кыргыз ажары Баткен килеминде» аттуу фестивалында (видео/сүрөт)

Фестивал 2023-жылдын 27-28- апрелинде Баткен шаарында өткөрүлдү.

Фестивалга колунан көөрү төгүлгөн Сарыколдук айымдар да катышып өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүштү.


Фестивалда кыргыз элинин эзелтеден муундан-муунга өтүп келе жаткан кол өнөрчүлүгүн сактоо, жайылтуу, даңазалоо жана таанытуу менен биргеликте коңшу жашаган көчмөн жана отурукташкан ар улуттун өкүлдөрү менен соода-сатык мамилелерин жүргүзүүнүн жол-жоболорун, салттарын кайра жандандыруу, жаштарды маданияттуулукка үндөө, жаш чеберлерди көркөм улуттук кол өнөрчүлүктүн салтын сактоого, иликтөөгө жана өнүктүрүүсүнө кызыктыруу болду.

 

 1

 

 2  3
 4  5