КР жарандыгы (31.12.22)

КР жарандыгы (31.12.22)

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-бөлүгүнө, "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесине, 28-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарына, 2-бөлүгүнө ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам:


1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө төмөнкү адамдардын өтүнүчтөрү канааттандырылсын;


УП № 418 от 31 декабря 2022

8) АБДИРАИМОВ Темирбай Эгемкулович, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

27) АБДЫКАДЫР кызы Бубузия, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Усонова Буадина, 2020-жылы туулган Кочконбаев Абдусалом;

46) АЛИМКУЛОВ Зикир Пиримбердиевич, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

55) АНАРБАЕВ Адылбек Мусаевич, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

62) АХМАТБЕКОВА Гулбарчын, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

67) АШЫМОВА Мээргул Ахматбековна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2009-жылы туулган Арзымамбетова Райхан, 2010-жылы туулган Арзымамбетова Сезим, 2015-жылы туулган Арзымамбетов Муса, 2020-жылы туулган Топчубаева Мадина;

69) БАЗАРКУЛОВ Белекбай Таштемирович, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

76) БАЙНАЗАРОВ Уланбек Байназарович, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2016-жылы туулган Байназаров Шермат, 2020-жылы туулган Байназарова Ася;

78) БАКИР уулу Канатбек, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

8б) БЕКЖОЛ кызы Нуриза, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

118) ГУЛЧЕХРА Талантбек кызы (Талантбек кызы Гулчехра), кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

136) ЖАКЫП кызы Наргиза, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

176) ИСРАИЛОВ Бекболот Абдижалалович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

177) КАДЫРБЕК уулу Мырзакайрат, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

210) КОЧКОНБАЕВА Нургул (Нургул Көчкөнбай кызы), кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Абдыпазылова Азиза, 2016-жылы туулган Абдыпазылова Айпери, 2018-жылы туулган Абдыпазылов Марат, 2020-жылы туулган Абдыразак уулу Тажибай;

212) КУДАЙБЕРДИЕВА Бубуайм Таирбековна, кыргыз, 1987- жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2020-жылы туулган Мусаев Абдумажит, 2021-жылы туулган Мусаева Мээрим;

218) КУРБАНБАЕВ Рамазан Максутович, кыргыз, 2000- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

233) МАМАСЕИТОВА Гулгаки (Гулгакы) Талиповна, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Абидинова Фатима, 2017-жылы туулган Жолдошбаев Ыдырыс;

236) МАМАТАЛИЕВА Уркия Махаматовна, кыргыз, 1992- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

242) МАТЕКОВА Майсара Турганбаевна, кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

243) МАТИСАЕВА Айхан Абдикаримовна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2011-жылы туулган Атабаев Абубакир, 2013-жылы туулган Асьшбекова Сумая, 2017-жылы туулган Асылбеков Абдухалид, 2020-жылы туулган Асылбеков Амангелди;

244) МАТИСАЕВА Замира Эсенкелдиевна, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

283) НАЗАРБЕК кызы Кантайым, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

304) ОРУНБАЕВА Дилбар Исраиловна, кыргыз, Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Орозов Рахматилло, 2021-жылы туулган Орозов Абдухаким;

306) ОСМОНБАЕВА Айнур Тойчубековна, кыргыз, 1971-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

323) САИТОВА Жигдегул Маматсадировна, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2012-жьшы туулган Эшанкулова Бубухан, 2018-жылы туулган Эшанкулов Шабдан, 2021-жылы туулган Эшанкулов Шадыбек;

325) САЙИТОВ Айбек Абдурашитович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

340) САТОРОВА (Сатарова) Букалиман Мамасидиковна (Мамасыдыковна), кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

370) ТАШТАНБЕК уулу Элдияр, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасыньш ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

375) ТЕРМЕЧИКОВ Калматай Саитмаматович, кыргыз, 2003- жылы Тажикстан Республикасыньш ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

377) ТОЙЧУБЕКОВА Нуриза Айтбаевна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасыньш ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

393) ТУРАКУЛОВА Замира, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

394) ТУРАТОВ Равил Арстанбекович, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

420) УСОНОВА Бузия Кутбидиновна, кыргыз, 1960-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

479) ШАРИПОВА Адолат Максутовна, кыргыз, 1960-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

496) ЭГЕШОВА Атимбубу Турганбаевна, кыргыз, 1960-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

504) ЭРКИНБАЕВА Бактыгул Турукелдиевна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;


УП № 419 от 31 декабря 2022

11) АБДЫКАДЫРОВ Залкарбек Исманович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

18) АКЖОЛОВА Сулуухан Палбановна, кыргыз, 1967-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

20) АЛАПАЕВ Максатбек Давлатбекович, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

21) АЛИЕВ Лухман Шаршенович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

28) АСАНОВА Бубусадат Акжоловна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

41) БЕКМУРЗАЕВ Ахмат Мамадалиевич, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

93) КУРБАНАЛИЕВА Бахмал Абобакировна, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Мамадалиев Мухамед, 2012-жылы туулган Бекмурзаев Абудаут, 2015-жылы туулган Бекмурзаев Ибрахим, 2022-жылы туулган Бекмурзаева Мадина;

106) НАСИРОВ Мухаммедалим, кыргыз, 2006-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

108) ОРОЗОЕВА Бумайрам Келдибековна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

121) САПАРБАЕВА Тилла, кыргыз, 1951-жьлы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

125) САРИЕВА (Сарыева) Дуняхан Жанибековна (Жаныбековна), кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

132) СУЛТАНБАЕВА Зулайка Маматхаликовна, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Тагаева Ханифа, 2017-жылы туулган Турдубаев Аббас, 2020-жылы туулган Асланбек уулу Ансар;

133) СУЛТАНБАЕВ Мухамедтурсун Абдилдаевич, кыргыз, 1998- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

152) ТУРСУНБАЕВА Бубулаал (Бүбүлаал), кыргыз, 1953-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

168) ХАРИБЕКОВ Жаркинбай Абдираимович, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;


УП № 420 от 31 декабря 2022

27) АЛИЕВА Айчурок Дубанаевна, кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Алайчы кызы Буурабия, 2007-жылы туулган Алайчы уулу Рахматилло, 2009-жылы туулган Жоробаев Исматилда, 2013-жылы туулган Нажмединов Нийматилла, 2017-жылы туулган Нажмединова Асия;

49) БЕЛЕКБАЕВА Паризатхан Кадыровна, кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

61) БУУРУЛ Ильяз кызы, кыргыз, 1991-жылы Таджикистан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

91) ЖУСУПОВ Бакир Эламанович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

94) ЗАКИРБАЕВ Маманазар Амангельдиевич, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

122) КЕЛДИБЕКОВА Чолпонай, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

129) КОНОКБАЕВ Абдумалик Эркиналиевич, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

135) КУДАШОВ Аслан Бактыбекович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

151) МАМАТЖУМАЕВ Махаммадрасул Келдибекович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

152) МАМАТЖУМАЕВА Айжамал Келдибековна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

155) МАМАТОСМОНОВА Сайкал Исирановна, кыргыз, 1960-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

163) МАТАНОВ Муратбек Маматович, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2011-жылы Маматова Гулчехра, 2013-жылы туулган Маматова Айжамал, 2016-жылы туулган Матанова Забира;

192) НАЗИРОВ Хабиби Замирович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

209) ОРОЗБАЕВА Акдаана, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

212) ОСМОНБАЕВА Эльвира Асылбековна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

261) ТОИЧИЕВ Маматиса Тагаевич, кыргыз, 1959-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

262) ТОКТОМАТОВА Майсара Жапаркуловна 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2018-жылы туулган Турсунбаева Сумая, 2020-жылы туулган Турсунбаева Салиха, 2022-жылы туулган Турсунбаев Алинур;

273) ТУРСУНБАЕВ Урматбек, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

290) ХАЛМАМАТОВ Бейшенали Суранчиевич (Суранчыевич), кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

291) ХАЛМАМАТОВА Айнура Суранчиевна (Суранчыевна), кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

297) ХОЖАТОВ (Ходжатов) Кубатбек Султанбекович (Султонбекович), кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

317) ЫСМАН кызы Кундуз, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган;

328) ЭШМАТОВ Иляз (Илияз) Турдубекович, кыргыз, 1958-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган;


www.sary-kol.ru

Дополнительная информация

Урматтуу окурман, эгер сизде да ушул сыяктуу элибизге, жерибизге байланыштуу материалыңыз болсо, тезинен дүйнө жүзү менен бөлүшүңүз. Биз кабарыңызды заматта жер жүзүндөгү мекендештерге жеткиребиз. Алар көрүп, окуп, сиздин кабарыңызга үн кошушат.


Кабарыңызды кыскача баяндап жана кабардын аудиосун, видеосун, сүрөтүн да кошуп Viber же WhatsApp аркылуу +79278161260 номерине жөнөтсөӊүз болот. Кабар сайтыбыздын "Памир кабарлары" бөлүмүнө чыгат.

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены