Тажикстан элдик демократиялык партиясынын курулгандыгынын 24 жылдык юбилейи

Тажикстан элдик демократиялык партиясынын курулгандыгынын 24 жылдык юбилейи

24-декабрда Өлкөбүздө Тажикстан Элдик Демократиялык Партиясынын 24 жылдык юбилейи белгиленди.

 

1993-жылы Өлкөнүн Президенти, Улут ажосу улуу урматтуу Эмомали Рахмон “Тажикстан элдик партиясын” уюштуруу боюнча өз идеясын сунуштаган (Тажикстан Элдик Демократиялык Партия). Ушул эле жылы Тажикстан Элдик Партиясынын уюштуруу комитети түзүлгөн.

10-декабрь 1994-жылы Партиялык мекемелердин съезинде ТЭДПартиясын уюштуруу чечимин кабыл алуу менен Устав, программасын бекиткен.

15-декабрь 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Юстиция Министерствосу тарабынан (№199) Тажикстан Элдик Демократиялык Партиясынын ысмын каттоодон өткөргөн.

30-март 1996-жылы Тажикстан Элдик Демократиялык Партиясынын экинчи съезди өткөрүлгөн.

7-сентябрь 1996-жылы биринчиден партиянын күндөлүк “Минбари Халк” гезити басмадан чыгарыла баштаган.

1997-жылы III-съездде Тажикстан Элдик Партиясы, Тажикстан Элдик Демократиялык партиясы деп алмаштырылган.

1998-жылы (18-апрель) ТЭДПнын IV-съездинде Өлкө Президенти, Улут ажосу Эмомали Рахмонду Тажикстан Элдик Демократиялык Партиясынын төрагалыгына шайлаган.

1999-жылы ТЭДПнын V-съездинде делегаттар тарабынан ТЭДПнын төрагасы Эмомали Рахмонду Тажикстан Республикасынын Президенттигине кандидатурасын сунуш кылган.

1999-жылы (25-декабрь) партиянын VI-съездинде ТЭДПартиясынын атынан Тажикстан Республикасынын өкүлдөр Мажилиси, Мажилиси оли шай- лоосуна кандидаттык сунуш кылынган. “Тажикстан Республикасынын Мажилиси олии мыйзамына ылайык ТЭДПнын Элдик өкүлдөрдүн инициативасы менен 2000-жылы республиканын төмөнкү парламенттик палатасына ТЭДПнын Фракциясы уюшулган.

2004-жылы ТЭДПнын VIII-съездинде ТЭДПнын негиз салуусу Улут ажосу улуу урматтуу Эмомали Рахмонду бир добуштан кайрадан ТЭДПнын төрагалыгына шайлаган.

2006-жылы ТЭДПнын борбордук комитетинин жыйынында ТЭДПнын күндөлүк электрондук “Tribun.tj” гезити жарыкка чыккан.

2008-жылы Душанбе шаарында ТЭДПнын жалпы Республикалык Кеңешмеси өткөрүлгөн. Бул кеңешмеде “Рогун ГЭСинин курулушун, ТЭДП та- рабынан” шефтике алуу боюнча чечими кабыл алынган.

 

2009-жылы ТЭДПнын X-съездинде “ТЭДПнын уюшулгандыгынын 15 жылдык юбилейин” белгилөөдө партиялык уюмдардан, жетекчилерден жана Достук өкүлдөрдүн саясий партияларынын өкүлдөрү болуп 1900 делегат катышып, алардын ичинен “Единая Россия”, Кыргызстан “Акжол” партиясы, Казахстан “Нуротан” партиясы, “Ени Азербайжан” партиясы жана “Чин коммунисттик” партиясы менен достук, шериктеш болуу менен бирдикте ушул эле съездде ТЭДПнын толук даңктуу төрагалыгына кайра эле Тажикстан Республикасынын Президенти Улут ажосу Эмомали Рахмонду шайлаган. Ошондой эле ТЭДПнын борбордук Комитетине 67 адамдан турган Президенттин мүчөлөрүн шайлоого кол беришкен жана ушул эле съездде алдын ала шайлоолорду өткөрүү программаларын кабыл алышкан.

 

ТЭДПнын Х-съездинин чечими менен жалпы өлкөлүк өкүлдөр мажилисинин, Мажилиси олинин бирмандаттуу округуна аталган делегаттар сунуш кылынган.

 

2011-жылы ТЭДПнын Борбордук Комитетинин жыйынында Тажикстан Элдик Демократиялык Партиясынын төрагасы Эмомали Рахмон “Жаштардын коомдук бирикмесин”, “Созандагони Ватан” түзүүнү сунуш кылган.

2013-жылы ТЭДПнын XI-съезди өткөрүлгөн. Бул съезддеги делегаттар ТЭДПнын төрагасы, мамлекет башчысы, ТЭДПга татыктуу болгон жалгыз гана Улут ажосу улуу урматтуу Эмомали Рахмонду Тажикстан Республикасынын Президенттик такка сунуш кылуу менен Тажикстан Республикасынын Президенттигине шайланган.

 

Тажикстан Элдик Демократиялык Партиясы бүгүнкү күнү өлкөнүн парламентинин көпчүлүк мүчөлүнүн партиясы болуп эсептелет. Тажикстан Элдик Демократиялык Партиясына өлкө боюнча бүгүнкү күнү 460 миңден ашуу мүчөсү бар. Өзүнүн уставынын негизинде “коррупция”, “терроризмге” каршы күрөшүү боюнча саясий түшүнүк иштерин жүргүзөт, ошону менен бирдикте ТЭДП өзүнүн иш планы боюнча бардык жоопкерчиликти алуу менен эң кыйын абалдарда чечим чыгарып, өзүн жогору көрсөтө алды. 2018-жыды негизинен жемиштүү жыл болду, андыктан районубуздун жашоочулары үчүн эң пайдалуу көптөгөн мероприятиялар, проектилер ишке ашырылды, аймагыбыздын эң керектүү социалдык маселелери жана районубуздун өнүгүп жаткандыгы чечилди.

 

Районубузда “Тожикистон” ГЭСинин курулушу, Администаривтик имараттардын ачылышы, саламаттыкты сактоо имаратынын төрөт бөлүмүнүн ачылышы, Рогун ГЭСинин 1-агрегатынын ачылышы кимди эле болсо кубандырбай койбойт. Ушулардын бары Улут Ажосу, улут биримдигин дүйнөдөгү негиз салуучусу, ТЭДПнын төрагасы, улуу урматтуу Эмомали Рахмондун колдоосу менен болуп жаткандыгы барыбызга белгилүү.

 

Мургаб районубузда Тажикстан Элдик Демократиялык Партиясы 2002-жылы уюшулуп 13 баштапкы уюм жана 420 мүчөсү болгон. 2005- жылы 17 баштапкы уюм 504 мүчө, 2010-жылы 18 баштапкы уюм 639 мүчө, 2015-жылы 25 баштапкы уюм, 1050 мүчө, 2017-жылы 1210 мүчө, бүгүнкү күнү 1220 мүчөгө жетише алды.

 

ТЭДПнын Мургаб райондук аткаруу Комитети өзүнүн саясий партиялык иштери менен эле чектелбестен, акыркы 3 жылдан бери (2016-жылдан) өзүнүн эсебиндеги акча каражатынын мүмкүнчүлүгүнө жараша “Ромашка” балдар бакчасына түрдүү оюнчуктар, желкинчектер жана бөбөктөр үчүн жомок китептери сатып алып берди. “Наристе” балдар бакчасына (Токтомуш айылы) бөбөктөр үчүн тамак ичүүчү стол, стулдарын сатып алууга ТЭДПтарабынан акчалай жардам берди. Булуңкөл айылынын жашоочуларынын кайрылуусу боюнча аккумуятор сатып алынып берилди. Кирешеси жок, жетишсиз үй бүлөлөрдүн арасынан 2017- жылы 4 үй бүлөгө, 2018-жылы 2 үй бүлөгө ай сайын акчалай жардам берилип жатат. Хорог шаарында Президенттик мектепте Мургаб районунан барып окуп жаткан жетим окуучуга ай сайын акчалай жардам көрсөтүлүп жатат.

 

Мургаб райондук мамлекеттик бийликтин жергиликтүү аткаруу органыны тарабынан жыл сайын жетишсиз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын сүн- нөткө олтургузуу иш чарасы уюштурулат. Бул иш чарага ТЭДПнын райондук аткаруу комитети тарабынан 2017- жылы 3000 сомони, 2018-жылы 2000 сомони жардам берди жана эки балага кийим кече алып тапшырды. Ошондой эле 23-февраль Мекенди кооргоо күндөрү жыл сайын борбордук 15426 Аскер бөлүгүндөгү кызмат өтүп жаткан солдат балдарга, офицерлерге белектер жана көркөм окуу китептери берилди. 2009-жаңы жылга карата 1-группадагы “майыптардан” Мидинов Бердикул жана Сулайманов Зафарга 300 сомониден ТЭДПнын атынан акчалай жардам көрсөттү.

 

Тынчтыктын жана Улуттук биримдиктин негиздөөчүсү, Улут Ажосу, Тажикстан Элдик Демократиялык Партиясынын төрагасы, улуу урматтуу Пре- зидент Эмомали Рахмон 2018-жылы “Туризмди жана элдик кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү жылы” деп жарыялады. Ошонун негизинде Президенттин макулдугу менен Тажикстан “Жахоннамо” телевидениясынын жогорку даражадагы адиси жана шаардык Шохмансур районунун ТЭДПартиясынын анализ бөлүмүнүн адиси, топтун жетекчиси Шарафи Караматулло Мургаб районуна келишип, “Сарыкол” гезитинин редактору жана Мургаб рай- ондук ТЭДПнын төрагасынын колдоолору менен, районубуздагы “Тажикстан” ГЭСинин жана балдар паркынын курулуштарында болуп, иш сапарларынын уланышы Каракөл, Раңкөл жамааттарынын тарыхый жерлеринде саякатка чыгуу менен элибиздин үрп-адат, каада салт жана улуттук тамактарына күбө болушуп, борборубуздагы коомдук уюм “Як-Хаус”тагы элдик кол өнөрчүлүктөрүн көрүштү жана Гожомберди Ниязбековдун өздүк устаканасындагы жасалган улуттук сувенирлерин көрүшүп, районубузда “туризмди жана кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү” жылына карата алгылыктуу эң жакшы иштер жүрүп жаткандыгын белгилешти. Ошону менен эле чектелбестен “Жахоннамо” телевидениясынын Шарафи Караматулло баштаган тобу атайын документалдык тасмага тартышыты. Мындай демилге менен Республикалык телевидениядан келип саякат жүргүзүү, элдин, жердин тарыхын далилдөө районубузда биринчи ирет болууда.

 

Бул иш чарага районубуздун төрагасы Мурзабай Жоошбаевтин колдоосу менен алыскы аймактарыбыз Каракөл, Раңкөл жамааттарына саякат жасоолоруна ыңгайлуу шарт түзүп берди жана Жаханнамо телевидениясынын Шарафи Караматулло баш болгон жаштар тобунун бул иш сапарына ийгилик каалоо менен мындан ары дагы биздин районго келишип, мазарлуу, эс алуучу жерлерибизди Республикалык телетасмага жарыялоосун “Жаханнамо” телеканалынын операторлоруна райондун төрагасы сунуш кылды. ТЭДПнын Мургаб райондук аткаруу комитети, мамлекеттик бийликтин жергиликтүү аткаруу органы менен бирдикте жетишсиз үй бүлөлөргө, майыптарды колдоодо жана элдин турмуш тиричилигин жакшыртууда өз салымын кошо берет.

 

AklarovЖаркынбай Акжаров,

Тажикстан Элдик Демократиялык Партиясынын

Мургаб райондук аткаруу Комитетинин төрагасы

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены